Особливості введення воєнного стану на території України

Особливості введення воєнного стану на території України

Військові конфлікти різного характеру і масштабу з давніх-давен стали невід’ємною рисою розвитку людства. У давнину війна була нормальним, природним станом народів, мир – станом випадковим. З часом людина стала більше сприймати цінність життя, але, на жаль, у XXI столітті Україна зіштовхнулася з подіями, які, здавалось б, у наш час є неприпустими. Як наслідок цього, на даний момент в Україні діє режим воєнного стану і у багатьох громадян виникає питання, що ж являє собою даний режим, тому доцільно детальніше ознайомитись з його основними аспектами.

Правовою основою введення воєнного стану є:

1. Конституція України;  

2. Закон України “Про правовий режим воєнного стану” від 12.05.2015 (далі – Закон України №389-VIII);

3. Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» із змінами (далі – Указ №64).

Поняття та порядок введення правового режиму воєнного стану

Як було вище зазначено, ключовим нормативним актом, який регулює питання відповідного стан, є Закон України №389-VIII. Так, у ньому визначено зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення і скасування, правові основи діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Що таке воєнний стан?

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться на території України або в окремих її місцевостях, підставами введення якого є: 

1. Збройна агресія іншої країни; 

2. Загроза нападу; 

3. Небезпека державної незалежності України; 

4. Небезпека територіальній цілісності держави.

Таким чином, воєнний стан надає військовому командуванню, органам державної влади, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування певних повноважень, необхідних для відвернення потенційної загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки у межах країни.

Зауважимо, що, відповідно до ст. 106 Конституції України, Президент України у разі необхідності приймає рішення введення воєнного стану на всій території країни або в окремих її місцевостях. Дане рішення затверджується Законом України. У даному Указі Президента України зазначаються:

1. Обґрунтування необхідності введення воєнного стану. Так, Указ №64 було прийнято у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України;

2.  Час введення і строк, на який він вводиться. Указ №64 від 24.02.2022 встановлював строк на 30 діб, однак, враховуючи триваючий широкомасштабний збройний конфлікт, Президент України вже тричі продовжив цей строк. Останні зміни датуються 17.05.2022, якими продовжено воєнний стан на 90 діб. Наразі, воєнний стан діє до 23 серпня 2022.

3. Невідкладність проведення певних дій, закріплених Указом, Кабінетом Міністрів України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, Міністерством закордонних справ України тощо.

Воєнний стан на території України або в окремих її територіях припиняється у разі:

 – Закінчення строку, на який його було введено;

– Дострокового його закінчення. Тобто, за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності Президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути негайно оголошено через засоби масової інформації.

Дії, які зумовлені введенням воєнного стану 

У період дії воєнного стану можливо впровадження наступних дій: 

а) запровадження комендантської години. Комендантська година –  це заборона у певний час доби і на певний час перебувати на вулицях і в громадських місцях мешканцям певного населеного пункту з метою встановлення і підтримки громадського порядку.

(Більш детально ознайомитися з інформацією щодо комендантської години можна за посиланням у нашому довіднику: http://legalclinic.nlu.edu.ua/2022/04/12/pravyla-povedinky-pid-chas-komendantskoyi-godyny-ta-naslidky-shho-nastayut-u-razi-yih-porushennya/)

б) обмеження/заборона в’їзд чи виїзд з міста, району чи області:

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. №1455 затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан».

Зокрема, відповідно до її положень у умовах воєнного стану запроваджується певний режим виїзду/в’їзду, який полягає в обмеженні права громадян вільно пересуватися, у тому числі і на транспортному засобі. Уповноважені особи Національної поліції, СБУ, Держприкордонслужби та Збройних сил України наділені правами щодо зупинки таких громадян, здійснення поверхневої перевірки, вилучення за необхідності заборонених речей та затримання осіб відповідно до положень КПК України та КУпАП України. Також, виконуючи свої обов’язки, уповноважені особи можуть здійснювати перевірку документів, які підтверджують особу громадянина та права на транспортний засіб.  

в) обмеження прав людини:

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану можуть  обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина. Тимчасові обмеження стосуються не лише прав фізичних осіб, але і, певним чином, законних інтересів юридичних осіб, виключно у спосіб та межах, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

(Більш детально з питанням прав і свобод людини під час воєнного стану можна ознайомитися за посиллям : http://legalclinic.nlu.edu.ua/2022/05/06/prava-lyudyny-i-gromadyanyna-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu/)

г) створення військових адміністрацій: 

Згідно зі ст. 4 Закону України №389-VIII на територіях, на яких введено воєнний стан, створюються військові адміністрації для забезпечення, разом із військовим командуванням, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Відповідне рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

д) проводити евакуацію населення:

Задля гарантування безпечної евакуації громадян із районів бойових дій, керівництвом України від початку вторгнення російських військ постійно ведуться перемовини щодо організації та надання гуманітарних коридорів. Крім цього, населенню щоденно доводиться порядок евакуації та інша необхідна інформація, що може допомогти безпечно виїхати й отримати допомогу.

(Детальніше з правилами евакуації можна ознайомитися за посиланням: http://legalclinic.nlu.edu.ua/2022/04/22/pravyla-povedinky-pid-chas-evakuacziyi-naselennya/)

Чи слід під час воєнного стану носити з собою документи, що посвідчують особу?

Так, оскільки під час воєнного стану відбувається перевірка документів у межах території та у строки, зазначені в указі Президента України про введення воєнного стану, на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення).

Право на проведення перевірки документів в осіб надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

У разі відсутності в особи документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, уповноважена особа має право затримати таку особу для її встановлення на строк, передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Особливості та відмінності воєнного стану та стану війни 

Уведення воєнного стану пов’язане з проведенням низки правових процедур, передбачених вітчизняним законодавством. Запровадження воєнного стану здійснюється вищими органами влади держави. Згадуваним Законом України №389-VIII встановлюється порядок уведення воєнного стану в Україні. Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України.

Рогзглянувши попередньо всі основні аспекти введення воєнного стану і переходячи до розгляду питання стану війни, слід акцентувати на різниці в сутності цих понять, змісті заходів і правових наслідках їх запровадження та дії порівняно із правовим режимом воєнного стану. 

Стан війни полягає у встановленні особливих відносин між державами в умовах збройного протистояння з моменту оголошення війни між ними (або фактичним початком воєнних дій) до її закінчення. 

Стан війни в державі наступає після його офіційного оголошення. У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.

Однією з основних процедур уведення стану війни є оголошення війни за результатами безпосередньої її підготовки (безпосередньої загрози) або збройної агресії (воєнних дій) іншої держави. 

Оголошення війни за своєю суттю являє юридичу, дипломатичну процедуру у міжнародному гуманітарному праві на міжнародній арені, яка безпосередньо полягає в офіційному повідомленні однією державою іншої (коаліцій держав) про остаточне припинення між ними періоду миру та перехід до стану війни. 

Ключовими відмінністями оголошення війни від воєнного стану є їх правові наслідки, зокрема: 

• припиняються дипломатичні й консульські зносини між державами, відкликається персонал посольств і консульств (дипломатам надається право безперешкодно залишити територію противника); 

• припиняють чинність політичні договори (як приклад, про нейтралітет, про воєнний союз, дружбу та інші угоди між воюючими державами), у тому числі і окремі багатосторонні договори; 

• воєнні дії повинні вестись із дотриманням законів і звичаїв війни, які встановлюють порядок початку, ведення і припинення бойових дій і відповідальність за порушення цих законів і звичаїв;

• починають діяти міжнародні норми, прийняті спеціально для періоду воєнного конфлікту (союзні договори тощо); 

• майно, що є власністю ворожої держави (за винятком майна дипломатичних представництв і консульських установ), підлягає конфіскації.

Таким чином, варто наголосити, що простому пересічному громадянину життєво необхідно розуміти основні аспекти введення правового режиму воєнного стану, враховуючи їх суттєві наслідки для нормальної життєдіяльності населення. 
Автори: Жук І.М., Зуб К.О.

Avatar

Автор : Потапова Лоліта

7 447 переглядів

2 коментарі

 • Avatar
  Петро 14.07.2022 at 19:35 | Відповіcти

  указ є, а яким законом верховна рада затвердила військовий стан?

  • Avatar
   Потапова Лоліта 22.07.2022 at 11:29 | Відповіcти

   Вітаємо!
   Указ Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року №64/2022 був затверджений Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”” від 24 лютого 2022 року №2102-IX.
   Але воєнний стан був продовжений, тому наразі чинним є Указ Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” від 17 травня 2022 року № 341/2022, який був затверджений Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”” від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ.

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *