Шаблон заяви до банку щодо накладення арешту на зарплатний рахунок

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «________________»

ЄДРПОУ: _________________

Місце державної реєстрації (або місцезнаходження):

______________________________________

Тел.: ________________________

E-mail: ______________________

Заявник: ____________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

РНОКПП:_________________

Місце державної реєстрації (або проживання):

_________________________________

Тел.: ________________________

E-mail: ______________________

 

ЗАЯВА

 

            Я, ________________________, є споживачем банківських послуг АТ «___________________» – отримую заробітну плату на карту рахунок ________________________ АТ «_____________».

            В місяці ___________ _____ року мені стало відомо про блокування АТ «__________________» належного мені рахунку ______________________________, призначеного для виплати заробітної плати, на підставі постанови державного виконавця ___________________________ в межах виконавчого провадження.

            З цього приводу вважаю за необхідне зазначити наступне:

При цьому, згідно з п.7 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право, зокрема, накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей.

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 56 Закону №1404-VIII арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Відповідно до ч.3 ст.52 Закону №1404-VIII не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов`язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

Окрім того, відповідно до абзацу другого частини другої статті 59 Закону №1404-VIII виконавець зобов`язаний зняти арешт з коштів на рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із цим Законом, а також у випадку, передбаченому пунктом 10 частини першої статті 34 цього Закону.

Тобто, саме рахунки, визначені у ч.2 ст.48 Закону №1404-VIII є спеціальними для цілей застосування обмежень при застосуванні положень, визначених у п. 7 ч. 3 ст. 18, ч. 2. ст. 48, ч. 3 ст. 52, ст. 56 Закону №1404-VIII щодо накладення арешту на кошти на таких рахунках.

Судова практика з питань накладення арешту на кошти на поточних рахунках, не містить нормативного обґрунтування (посилання) при кваліфікації поточних рахунків, на які може зараховуватись і заробітна плата, як рахунків із спеціальним режимом використання, якими є, як вже зазначалося, наприклад рахунки для розрахунків в енергетиці.

Відповідно до ч.2 ст.70 Закону України «Про виконавче провадження» із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості: у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю, відшкодування шкоди у зв`язку із втратою годувальника та збитків чи шкоди, заподіяних злочином – п`ятдесят відсотків; за всіма іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, – двадцять відсотків.

Положеннями ст. 43 Конституції України встановлено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Також слід звернути увагу на те, що приписами ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 10 Конвенції про захист заробітної плати від 01.07.1949 № 95, ратифікованої Україною 04.08.1961, визначено, що дана Конвенція застосовується до всіх осіб, яким виплачується або повинна виплачуватися заробітна плата. Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім`ї.

Отже, рахунки, які передбачені для виплати заробітної плати та сплати податків, зборів і обов`язкових платежів до Державного бюджету України, є рахунками із спеціальним режимом, на які виконавчою службою відповідно до вимог законодавства арешт не накладається, а виокремлення таких рахунків належить до повноважень виконавчої служби.

 Наведена правова позиція також викладена у постанові Верховного Суду від 17.01.2020 у справі № 340/1018/19. Вона узгоджується з правовою позицією викладеною у низці постанов Верховного Суду від:

  • 06.2019 у справі № 916/73/19,
  • 09.2019 у справі № 913/958/16,
  • 10.2019 № 916/1572/19,
  • 10.2019 у справі № 37/70,
  • 10.2019 у справі № 916/1845/19.

З огляду на викладене накладення арешту на кошти на рахунок ______________________________, відкритого в АТ «________________» поза межами розміру стягнення у 20% заробітної плати, що стосується даного конкретного випадку, виходячи із характеру стягуваної суми, є протиправним.

 

            Тим не менш, АТ «_________________», достовірно знаючи, що рахунок  №______________________________ призначений виключно для виплати заробітної плати _____________________________, жодного іншого призначення даний рахунок немає, не виконав свій обов’язок в силу ч.3 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження», в результаті чого допустив порушення прав _____________________________ на мирне володіння своїм майном та на оплату праці.

            На підставі вищевикладеного та з метою недопущення передання даного спору до суду

ПРОШУ:

1. У найкоротші строки відповідно до пункту 1 частини четвертої статі 59 Закону України «Про виконавче провадження» надати державному виконавцеві _____________________________ документальне підтвердження того, що рахунок №_____________________________, належний _____________________________, має спеціальний режим використання – призначений виключно для виплати заробітної плати;

2. Повідомити мене рекомендованим листом про результати розгляду даної заяви, в т.ч. надати докази направленню державному виконавцеві _____________________________ документального підтвердження того, що рахунок №_____________________________має спеціальний режим використання – призначений виключно для виплати заробітної плати

 

 

«___» ___________ ______ року        ______________ ________________________

                                                                                                                                   (Прізвище та ініціали)

Шаблон_заяви_до_банку_щодо_накладення_арешту_на_зарплатний_рахунок

Автор:                                                                      Трофімов Богдан

Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

 

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

71 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *