Надання щорічної відпустки у перші 6 місяців роботи

Право на відпочинок гарантується Конституцією України. За загальним правилом, щорічна основна відпустка надається після закінчення шести місяців безперервної роботи. Проте в законодавстві є і виключення з цього правила.

Відповідно до ст. 74 Кодексу законів про працю та ст. 2 Закону України "Про відпустки" громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, мають право на щорічні (основну та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати. Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи відповідно до ст. 79 КЗпП та ст. 10 ЗУ "Про відпустки" надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть надаватися працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

Положення частини 7 статті 10 ЗУ «Про відпустки» передбачають, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються лише певним категоріям працюючих. Перш за все, це неповнолітні, тобто особи віком до 18 років. В Україні укласти трудовий договір і приступити до роботи може будь-яка особа з 14-річного віку. Другою категорією є особи, які звільненим після проходження строкової військової, служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання. Також інвалідам гарантується право на отримання щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи.

Наступні дві категорії об’єднує надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. І мають право на повну відпустку не лише жінки, але і чоловіки (дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами). Таке право законодавець надав батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу та жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда. Інші працівники мають таке право якщо вони працюють за сумісництвом, або успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою, або якщо не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, а також якщо отримали путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування. Фактично, перелік не є вичерпним, оскільки гарантується право на отримання щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у разі, якщо це буде передбачено іншими актами законодавства, колективним або трудовим договором.

Отже, якщо ви працюєте на підприємстві більше шести місяців, то відмова роботодавця у наданні щорічної відпустки в повному обсязі буде неправомірною. Якщо ж ви належите до будь-якої з вищенаведених категорій осіб, вам також повинні надати відпустку у повному обсязі навіть до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи. В іншому випадку, тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Замковий Володимир

Автор : Замковий Володимир

1 818 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *