Аліменти на дружину

Існують декілька різновидів аліментів на дружину, проте основні можна розподілити на такі групи: аліменти на дружину, з якою чоловік знаходиться в офіційному шлюбі, аліменти на колишню дружину та аліменти на жінку, з якою чоловік знаходиться в так званому в народі "цивільному шлюбі". Також можна виділити додаткові ознаки отримання аліментів, наявність яких впливає на призначення аліментів: вагітність, проживання спільної дитини з дружиною, непрацездатність, необхідність матеріальної підтримки та інше.

Таким чином, існують така класифікація умов, при яких жінка має право на отримання «аліментів на дружину»:

1. Вагітна дружина (в тому числі і при розірванні шлюбу);

2. Дружина, з якою проживає дитина до 3 років (в тому числі і при розірванні шлюбу);

3. Дружина, з якою проживає дитина з фізичними або психічними вадами до 6 років;

4. Дружина, яка проживає з дитиною – інвалідом;

5. Дружина, яка є непрацездатною та потребує матеріальної допомоги;

6. Непрацездатна дружина, у зв'язку з протиправною поведінкою другого з подружжя;

7. Колишня дружина, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги;

8. Колишня дружина, коли вона стала інвалідом після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка щодо неї;

9. Колишня дружина, якщо на момент розірвання шлюбу, жінці до досягнення, встановленого законом, пенсійного віку залишилося не більш, як п'ять років;

10. Колишня дружина, яка потребує утримання, якщо у зв'язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, жінка не мала можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду;

11. Колишня жінка, з якою чоловік тривалий час проживав сім’єю (цивільний шлюб) та яка стала непрацездатною під час спільного проживання;

12. Жінка, яка проживає зі спільною з чоловіком дитиною, з яким вона не знаходиться (лась) в офіційному шлюбі.

Розглянемо дану класифікацію більш детально, кожну з умов – окремо:

1. Аліменти на дружину призначаються під час шлюбу та після розірвання останнього

Так згідно ч. 1 ст. 84 Сімейного кодексу України (надалі – СК України) дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.

Зазначимо, що законодавець передбачив цей обов’язок незалежно від тієї обставини: знаходиться вагітна жінка в шлюбі або шлюб вже розірвано.

Згідно ч. 5 ст. 84 СК України, аліменти, присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Немає значення працює вагітна жінка чи ні, або її матеріальне становище, чоловік повинен надавати утримання вагітній дружині, але при умові, якщо він може надавати таке утримання – ч. 4 ст. 84 СК України.

Таким чином, вагітна жінка має можливість звернутися до суду з позовом про аліменти на своє утримання, суд його розгляне, і при умові наявності у чоловіка можливості надавати таку допомогу, задовольнить цей позов.

2Дружина з якою проживає дитина до 3 років (в тому числі і при розірванні шлюбу)

Якщо жінка проживає з дитиною, вона має право на утримання. Немає різниці: перебуває жінка в шлюбі чи ні. Жінка має право на утримання до досягнення дитиною 3 років.

Ч. 2 ст. 84 СК України, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка – батька дитини до досягнення дитиною трьох років. Особливу увагу необхідно звернути на той момент, що дана дитина повинна бути спільною дитиною даного чоловіка та дружини, яка претендує на дані аліменти. Так наприклад, якщо ця дитина – не є дитиною від даного чоловіка, то жінка не має права на утримання за цією статтею. Немає значення чи працює дружина або її матеріальне становище, чоловік повинен надавати утримання дружині, яка проживає з дитиною але при умові, якщо він може надавати таке утримання – ч. 4 ст. 84 СК України.

3. Дружина з якою проживає дитина з фізичними або психічними вадами до 6 років

Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає така дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років – ч. 3 ст. 84 СК України.

Немає значення чи працює дружина, або її матеріальне становище, чоловік повинен надавати утримання дружині, яка проживає з дитиною, але при умові, якщо він може надавати таке утримання – ч. 4 ст. 84 СК України.

4. Дружина, яка проживає з дитиною – інвалідом

Дружина, яка проживає з дитиною-інвалідом, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею, має право на утримання за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу – ч. 1. ст. 88 СК України. Право на утримання діє на весь строк проживання з дитиною інвалідом та не залежить від матеріального положення жінки.

5. Дружина, яка є непрацездатною потребує та матеріальної допомоги

Право на утримання (аліменти) має непрацездатна дружина, яка потребує матеріальної допомоги при умові можливості її надання чоловіком. Під непрацездатною дружиною мається на увазі – дружина, яка досягла пенсійного віку, встановленого законом, або яка є інвалідом I, II чи III групи – ч. 3 ст. 75 СК України.

Дружина, яка потребує матеріальної допомоги – дружина, доходи (заробітна плата, пенсія, інші види доходу) якої не забезпечують їй прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Наприклад, дружина отримує пенсію в розмірі 900 грн., а прожитковий мінімум, який на даний час встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» становить 945 грн.

Необхідно зазначити, що в цьому випадку також важливою є умова існуючої можливості у чоловіка надання такої матеріальної допомоги – утримання.

6. Непрацездатна дружина, яка стала такою у зв'язку з протиправною поведінкою другого з подружжя

Дружина, яка стала непрацездатною у зв'язку з протиправною поведінкою чоловіка, має право на утримання незалежно від права на відшкодування шкоди відповідно до Цивільного кодексу України – ч. 6 ст. 75 СК України.В даній частині ст. 75 СК України законодавець говорить про існуючі випадки протиправної поведінки чоловіка, в наслідок яких дружина стала інвалідом 1, 2 або 3 групи. Під протиправною поведінкою розуміється (правопорушення) — суспільно небезпечне, свідомо-вольове, винна поведінка суб’єкта права, яка виражається в діянні чи бездіяльності, суперечить нормам права, тягне за собою правові наслідки у формі юридичної відповідальності і відновлення порушених суб’єктивних прав.

Як бачимо, що в даному випадку наявність реальної можливості чоловіка надавати допомогу (утримання) не береться в увагу.

7. Колишня дружина, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги

Дана умова, при якій жінка має право на отримання аліментів від, в даному випадку, колишнього чоловіка регулюється ч. 2 ст. 76 СК України.

В даному випадку має важливе значення наявної можливості у чоловіка надавати допомогу (утримання/аліменти) колишній дружині.

8. Колишня дружина, коли вона стала інвалідом після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка

Дана умова, при якій жінка має право на отримання аліментів від, в даному випадку, колишнього чоловіка регулюється ч. 2 ст. 76 СК України.

При цьому законодавець передбачив такий розвиток подій, коли наприклад, чоловік завдав жінці тілесні ушкодження середнього ступеню. Жінка лікувалася довго, подружжя між собою в цей час розірвало шлюб, пройшов час більше року і жінці призначили інвалідність. В цьому випадку чоловік повинен утримувати колишню дружину.

9. Колишня дружина, якщо на момент розірвання шлюбу, жінці до досягнення, встановленого законом, пенсійного віку залишилося не більше, як п'ять років

Дана умова, при якій жінка має право на отримання аліментів від, в даному випадку, колишнього чоловіка регулюється ч. 3 ст. 76 СК України.

В цьому випадку колишня жінка має право на утримання до досягнення нею пенсійного віку, але за умови, що подружжя перебувало в шлюбі не менш, як 10 років. Тобто в даному випадку жінка має право на аліменти після розірвання шлюбу протягом п’яти років до досягнення пенсійного віку.

10. Колишня дружина, яка потребує утримання, якщо у зв'язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, жінка не мала можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду

В цьому випадку також важливе значення є наявність реальної можливості чоловіка надавати допомогу. Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох років від дня розірвання шлюбу – ч. 4 ст. 76 СК України.

11. Колишня жінка, з якою чоловік тривалий час проживав сім’єю (цивільний шлюб) та яка стала непрацездатною під час спільного проживання

Дана умова, при якій жінка має право на отримання аліментів від, в даному випадку, колишнього чоловіка регулюється ч. 1 ст. 91 СК України.

Законодавець передбачає право на утримання жінки, яка  не перебуває у шлюбі з чоловіком, за умови якщо подружжя тривалий час проживали однією сім'єю, а непрацездатність наступила за час спільного проживання. Тобто умовами виникнення права на утримання є тривалий час проживання однією сім'єю та настання непрацездатності під час спільного проживання. Причому на ці відносини поширюється ст. 76 СК України щодо права на утримання після розірвання шлюбу.

12. Жінка, яка проживає зі спільною з чоловіком дитиною, з яким вона не знаходилась в офіційному шлюбі

Дана умова, при якій жінка має право на отримання аліментів регулюється ч. 2 ст. 91 СК України.

Жінка в цьому випадку має право на утримання відповідно до ч. 2-4 ст. 84 СК України та ст. 88 СК України.

Як бачимо, що законодавець в даному випадку прирівняв офіційний шлюб та існуючі при ньому права щодо дитини до цивільного шлюбу. 

Ватутін Олег

Автор : Ватутін Олег

1 885 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *