Збільшення розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Збільшення розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти суверенітету та територіальної цілісності України Указом Президента України в Україні введено воєнний стан. Однак, незважаючи на такий важкий час, відповідно до українського чинного законодавства кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Конституцією України передбачено, що батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги. При цьому, незалежно від того, чи перебувають вони в шлюбі чи ні.

Конвенцією про права дитини передбачено, що батьки, або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення у межах своїх здібностей і фінансових можливостей таких умов життя, які будуть достатніми для всебічного розвитку дитини. Держави-учасниці вживають необхідних заходів щодо надання необхідної допомоги батькам та іншим особам, які виховують дітей, у здійсненні цього права і, у випадку необхідності, надають матеріальну допомогу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №189, якою затверджено «Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»,  розкриваються аспекти призначення тимчасової допомоги від держави дітям віком до 18 років. 

У зв’язку із тяжкими обставинами, які склалися на сьогодні, урядом до вище вказаної Постанови було внесено певні зміни. Так, Постановою Кабінетом Міністрів України №531 «Деякі питання призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» від 03.05.2022 було доповнено наступним:

«Тимчасова допомога призначається з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку».

Треба відмітити, що у порівнянні з попередньою редакцією, не був визначений мінімальний граничний розмір тимчасової державної допомоги, а саме не було уточнення «не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку».

Постанова №531 визначає, що для розуміння цього положення середоньомісячний сукупний дохід варто розглядати як обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів родини, який одержаний протягом 6 попередніх місяців, які передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

Крім цього, встановлено, що перерахунок державної допомоги, яка повинна була виплачуватися у січні-травні 2022, проводиться з 1 січня 2022, враховуючи при цьому матеріальний стан сім’ї, та виплачується у розмірі, що дорівнює «різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на 1 особу за попередні шість місяців, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, із урахуванням виплачених сум цієї допомоги». 

Умовою призначення тимчасової допомоги дітям є:

– ухилення батьків від виконання рішення суду про сплату аліментів;

– відсутність можливості у батьків утримувати дитину;

– перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі;

– встановлення за батьками статусу недієздатної особи;

– невідоме або не встановлене місце проживання батьків.

Тимчасова допомога не призначається:

дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням;

– дітям, які знаходяться на повному державному утриманні.

Заяви на призначення тимчасової державної допомоги з необхідним пакетом документів подаються: 

1. У територіальних громадах – до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг;

2. У містах обласного призначення – до управлінь соціального захисту населення.

Тимчасова допомога призначається і виплачується управлінням праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину. У разі зміни місця проживання (перебування) одержувача виплата тимчасової державної допомоги продовжується органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання (перебування) з місяця звернення одержувача.

    Постановою №189 також передбачено перелік документів, які необхідно подати для призначення допомоги, а саме:

– заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– декларація про доходи і майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). 

   Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

– рішення суду (виконавчий лист) про стягнення одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

– довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

– повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Рішення про призначення або відмову у призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

З вищенаведеного можна зробити висновок, що з 1 січня 2022 року відбудеться перерахунок розміру тимчасової державної допомоги, виплату якої було проведено у січні-травні 2022 року, із урахуванням виплачених сум цієї допомоги та максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 2100 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 2618 грн. Мінімальний розмір допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 1050 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 1309 тис грн.

 Автор: Олена Стоцька 

Avatar

Автор : Потапова Лоліта

181 переглядів

2 коментарі

 • Avatar
  Завгородня 11.08.2022 at 15:45 | Відповіcти

  А якщо допомога була призначена з лютого місяця 2022р перерахунок має бути?

  • Avatar
   Потапова Лоліта 09.09.2022 at 17:16 | Відповіcти

   Вітаємо!
   Постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2022р. №531 встановлено, що перерахунок тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, проводиться з 1 січня 2022року.
   Головна умова перерахунку – це отримання виплат у період січень – травень 2022 року та подача заяви на перерахунок не раніше 01 січня 2022 року.
   Заявник може подати заяву на перерахунок тимчасової допомоги дітям у відповідні органи не раніше 01 січня 2022 року, але не має обмежень щодо подачі такої заяви пізніше.
   Тобто, так, якщо допомога була призначена з лютого місяця 2022р., то заява на перерахунок такої тимчасової допомоги дітям може бути подана та розглянута відповідними органами.
   Детальнішу інформацію стосовно підстав перерахунку, необхідні документи й органи звернення для перерахунку, тривалість розгляду та розмір збільшення тимчасової допомоги дітям Ви знайдете на нашому офіційному сайті Юридичної клініки: http://legalclinic.nlu.edu.ua/2022/06/17/zbilshennya-rozmiru-tymchasovoyi-derzhavnoyi-dopomogy-dityam-batky-yakyh-uhylyayutsya-vid-splaty-alimentiv/

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *