Найцікавіші законопроекти Верховної Ради України від 18.02.2021 року

Огляд законів, які набирають чинності у березні 2020

1. Законопроект №3205-2 від 25.05.2020 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (далі – Законопроект №3205-2 від 25.05.2020) 18.02.2021 року був прийнятий в першому читанні Верховною Радою України.

Законопроект №3205-2 від 25.05.2020 передбачає створення Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві (далі – Фонду) як спеціалізованої небанківської фінансової установи з метою підтримки малих та середніх суб’єктів підприємництва.

Загалом визначаються повноваження, статус, права та обов’язки, порядок формування та вимоги до членів Фонду. Єдиним видом діяльності Фонду  згідно з положеннями Законопроекту №3205-2 від 25.05.2020 є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями малих і середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві.

Діяльність Фонду полягає в наданні гарантій на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років в обсязі до 50 відсотків непогашеної суми основного боргу. Головною вимогою є те, що обсяг наданих непокритих гарантій не може перевищувати більше ніж у чотири рази розмір регулятивного капіталу Фонду.

Важливим є роз’яснення того, що положення про часткове гарантування поширюється тільки на малі та середні суб’єкти підприємництва, основним видом діяльності яких є виробництво сільскогосподарської продукції, які відповідають вимогам, що ставляться до мікропідприємств, малих та середніх Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення у обсягах, що не перевищують 500 гектарів включно із земельними ділянками, які придбаються за грошові кошти, отримані у кредит. А суб’єктами підприємництва Законопроект №3205-2 від 25.05.2020 визначає юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність у галузі сільського господарства.

Отже, Законопроект №3205-2 від 25.05.2020 покликаний запровадити механізми державної підтримки задля підвищення фінансової спроможності фермерів та малих сільськогосподарських виробників, зокрема, через механізм гарантування кредитів, визначений  Указом Президента України від 08 листопада 2019 р. № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Важливість полягає насамперед у створенні Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві з незалежною корпоративною структурою управління, що є важливою умовою співпраці Фонду з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними перестраховими компаніями.

2. 18.02.2021 року Верховною Радою України був прийнятий в цілому Законопроект № 3055 від 11.02.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)» (далі – Законопроект № 3055 від 11.02.2020). Натомість 24.02.2021 року Законопроект № 3055 від 11.02.2020 направлено на підпис Президенту.

На сьогодні Україна входить у п’ятірку країн-виробників дитячої порнографії та в десятку лідерів з її поширення, що вказує на необхідність негайного вирішення питання щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства. Через недосконалість нормативно-правої бази України у сфері захисту дітей від сексуальної експлуатації, що було відзначено Ланцаротським комітетом у його першому звіті від 4 грудня 2015 року щодо виконання державами Ланцаротської конвенції, виникає потреба в імплементації  положення Ланцаротської конвенції (статті 5, 19-21, 23, 26, 27, 32, 33 і 35), з урахуванням рекомендацій Ланцаротського комітету.

3. Передбачається зміни до Закону України «Про охорону дитинства», Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України.

Пропонується визначити механізм профілактики і захисту дітей від сексуального насильства та іншого жорсткого поводження, запровадити обов’язковий інструктаж для працівників, які працюють з дітьми. По-друге, встановлюється принцип, за яким у разі якщо вік особи не встановлений і є підстави вважати, що ця особа є дитиною, їй надається захист, передбачений для дітей, до встановлення справжнього віку. Також до Закону України «Про охорону дитинства» запропоновано внести статтю щодо порядку виявлення ознак сексуального насильства та форм жорсткого поводження, обов’язкове проведення опитування постраждалої дитини.

До Кримінального процесуального кодексу України передбачається внесення нової статті щодо невідкладного розгляду в суді справи, що стосуються злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітньої особи. Окрім цього, пропонуються додаткові гарантії врахування інтересів дитини при проведенні допиту.

Кримінальний Кодекс України запропоновано конкретизувати і доповнити склади злочинів, запровадити заходи щодо юридичних осіб при сексуальній експлуатації, насильстві над дітьми, а також запропоновано обчислення строків давності тільки з дня досягнення повноліття особою.

Саме тому, прийняття запропонованих змін сприятиме підвищенню стану захисту та дотримання прав дитини в Україні, наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів у сфері захисту дитини від жорстокого поводження.

Автор: Чала Катерина

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

39 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *