Шаблон заяви до банку щодо накладення арешту на пенсійний рахунок

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «________________»

ЄДРПОУ: _________________

Місце державної реєстрації (або місцезнаходження):

__________________________________________________________________________________________

Тел.: ________________________

E-mail: ______________________

 

Заявник: ____________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

РНОКПП:_________________

Місце державної реєстрації (або проживання):

__________________________________________________________________________________________

Тел.: ________________________

E-mail: ______________________

 

ЗАЯВА

 

            Я, ____________________, є споживачем банківських послуг АТ «_______________________» – отримую пенсію на карту рахунок ______________________________ АТ «______________»

В місяці ___________ _____ року мені стало відомо про блокування АТ «__________________» належного мені рахунку ______________________________, призначеного для виплати пенсії, на підставі постанови державного виконавця ___________________________ в межах виконавчого провадження.

З цього приводу вважаю за необхідне зазначити наступне:

Відповідно до положень частини першої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов`язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статі 59 Закону України «Про виконавче провадження» підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є: отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом.

Відповідно до статті 68 Закону України «Про виконавче провадження» стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

Про звернення стягнення на заробітну плату виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі — підприємцю, які виплачують боржнику заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Згідно з частиною першою статті 69 Закону України «Про виконавче провадження» підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи — підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, — до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи — підприємці щомісяця надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

Відповідно до частини другої статті 70 Закону України «Про виконавче провадження» з пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім`ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, а також у зв`язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

Відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» з пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру: на утримання членів сім`ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, а також у зв`язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках. З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

Статтею 46 Конституцією України встановлено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Конституційний Суд України у своєму рішенні № 25рп/2009 від 7 жовтня 2009 року зазначив, що право на соціальний захист віднесено до основоположних прав і свобод. Це право гарантується загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел та забезпечується статтями 7, 22, 46, 58, 68 Конституції України. А саме, кожний громадянин має право на соціальний захист, що включає право на пенсійне забезпечення і всі застраховані особи є рівноправними щодо отримання пенсійних виплат. Конституційні права і свободи громадянина України гарантуються і не можуть бути скасовані.

Норми статті 41 Конституції України встановлюють принцип непорушності права приватної власності.

Отже, законодавством України заборонено державному виконавцю накладати арешт на рахунок боржника на який надходять пенсійні виплати є безпідставними, так як чинним законодавством передбачений окремий порядок здійснення таких відрахувань, а тому суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку про те, що арешт пенсійних коштів особи, після вирахування з неї сум аліментів за судовим рішенням, позбавляє її джерел до існування та порушує її право на соціальний захист.

Аналогічний правовий висновок міститься і у постанові Верховного Суду від 03 жовтня 2019 року справа № 642/6675/18.

Таким чином, накладення арешту на мій рахунок №______________________________ є протиправним виходячи з наведеного вище. В свою чергу, АТ «__________________», в силу положень ч.3 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» був зобов’язаний повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

Тим не менш, АТ «__________________», достовірно знаючи, рахунок №______________________________ в АТ «___________________» призначений виключно для виплати пенсії ______________________________, жодного іншого призначення даний рахунок немає, не виконав свій обов’язок в силу ч.3 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження», в результаті чого допустив порушення прав ______________________________ на мирне володіння своїм майном та на пенсійне забезпечення.

На підставі вищевикладеного та з метою недопущення передання даного спору до суду

 

ПРОШУ:

 

1. У найкоротші строки відповідно до пункту 1 частини четвертої статі 59 Закону України «Про виконавче провадження» надати державному виконавцеві _____________________________ документальне підтвердження того, що рахунок №_____________________________, належний _____________________________, має спеціальний режим використання – призначений виключно для виплати пенсії;

 

2. Повідомити мене рекомендованим листом про результати розгляду даної заяви, в т.ч. надати докази направленню державному виконавцеві _____________________________ документального підтвердження того, що рахунок №_____________________________має спеціальний режим використання – призначений виключно для виплати пенсії.

 

«___» ___________ ______ року        ______________ ________________________

(Прізвище та ініціали)

Шаблон_заяви_до_банку_щодо_накладення_арешту_на_пенсійний_рахунок

 

Автор:                                                                      Трофімов Богдан

Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

82 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *