АРТ-БАНКІНГ ЯК ІННОВАЦІЯ У БАНКІВСЬКОМУ ІНВЕСТУВАННІ

Арт-банкінг – це відносно нова банківська послуга з фінансово-консультаційного супроводу клієнтів, які бажають інвестувати в предмети мистецтва.

Традиційне колекціонування у поєднанні з комерційним підходом  перетворюється з  хобі у  досить прибуткову справу. Ідея перетворити хобі на бізнес уперше з’явилася серед західних кредитних організації на початку ХХ століття.

На даний момент окремого нормативно-правового акту, який би регулював це питання, не існує, оскільки дана діяльність лише починає розвиватися на теренах України. Проте можна звернутися до наступних правових актів, кожен з яких у відповідній частині регулює сферу цієї інвестиційної  діяльності:

– Цивільний кодекс України

– Закон України «Про авторське право та суміжні права»

– Закон України «Про інвестиційну діяльність»

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.

Такими цінностями можуть бути, серед іншого, рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); майнові права інтелектуальної власності; інші цінності.

Суть арт-банкінгу полягає в покупці  результатів творчого процесу, які з часом зростають у ціні. Періоди економічних криз теж не впливають на ліквідність подібного роду інвестицій. Тобто, інвестування у подібні активи є досить вигідним.

Інвестиційна діяльність надає особі відповідні права та накладає обов’язки. Так, у відповідності до ст. 7, 8 Закону України «Про інвестиційну діяльність», особи, що бажають займатися інвестиційною діяльністю мають рівні права на здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності.

Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик. Як наслідок усієї інвестиційної діяльності, інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів України.

З іншого боку, інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов’язаний: подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій.

Суб’єкти інвестиційної діяльності зобов’язані:

– додержувати державних норм і стандартів, порядок встановлення яких визначається законодавством України;

– виконувати вимоги державних органів і посадових осіб, що пред’являються в межах їх компетенції;

– подавати в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність;

– не допускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги законодавства про захист економічної конкуренції;

– сплачувати податки, збори (обов’язкові платежі) в розмірах та у порядку, визначених законами України.

Умовою успішності арт-інвестицій є здійснення вкладення на тривалий час. Якщо інвестор не згоден чекати близько 10-20 років, щоб перепродати свій об’єкт, то йому вигідніше пошукати інші джерела для капіталовкладення.

В середньому річний приріст вартості предметів мистецтва становить 5-10% від загальної суми. Винятки бувають, але вони стосуються тільки знаменитих, культових творів, а це – поодинокі випадки.

У цій справі важливо зробити грамотну експертну оцінку вартості об’єкта і розрахувати, коли саме в майбутньому і за яку ціну можна перепродати предмет. Для подібної роботи недостатньо бути мистецтвознавцем, потрібно також мати економічну освіту. Саме тому послугу арт-інвестування пропонують банківські установи, де працюють фахівці, які можуть справедливо оцінити і максимально точно спрогнозувати майбутню рентабельність об’єкту.

Погоджуючись інвестувати в предмети мистецтва за допомогою фінансових консультантів, клієнт може розраховувати на:

1) рекомендації менеджерів щодо придбання найбільш вигідних з точки зору інвестиційного зростання арт-об’єктів;

2) правильну оцінку та експертизу справжності;

3) допомогу в складанні колекцій (колекції коштують дорожче, ніж окремі предмети);

4) участь в аукціонах, в тому числі і закордонних;

5) допомогу в укладанні угоди, в тому числі на міжнародному рівні;

6) транспортування і страхування покупки. Митні правила багатьох країн ускладнюють процедуру перевезення предметів мистецтва через кордон, цю формальність також потрібно вирішити;

7) реставрацію та зберігання робіт в охоронюваних депозитаріях.

Отже, послуга арт-банкінгу є однією із численних фінансових інновацій, які сьогодні успішно використовуються у зарубіжній банківській практиці. Проте в Україні такий вид інвестування не набув великого поширення , і відповідні послуги пропонує досить вузьке коло банків.

 

Автор: Вільнікова Анастасія

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

179 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *