Заява-шаблон до Пенсійного фонду України

Шаблон заяви від ЮК

До _____________________________ окружного адміністративного суду

Позивач: ____________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

місце проживання:

______________________________________________

РНОКПП ___________________

Засіб зв’язку:  ____________________

Електронна адреса: ___________________

Відповідач: Головне Управління Пенсійного фонду України в ___________________ області

ЄДРПОУ: ___________________

Адреса: ______________________________________

Засіб зв’язку:   ___________________

e-mail: ___________________

Третя особа: Управління Державної казначейської служби України у_______________________

ЄДРПОУ: ___________________

Адреса: ______________________________________

Засіб зв’язку:   ___________________

e-mail: ___________________

 

Ціна позову: немайновий (1 вимога, з якої підлягає сплати судовий збір)

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання бездіяльності протиправною, зобов’язання вчинити певні дії

           

            Короткий виклад фактичних обставин.

            «___»_____________ _____ року мною вперше придбано ________________ (квартиру/будинок), що розташовується за адресою _________________________, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна __________________. Одночасно з купівлею вказаного житла мною сплачено збір на обов`язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1% від вартості відповідного нерухомого майна, що становить _________________________грн.

«_____» _______________ _______ року я звернувся до Відповідача з вимогою щодо повернення надмірно сплачених коштів в сумі ___________ грн на підставі того, що мною відповідне житло придбано вперше. Однак, Відповідач на моє звернення надав відповідь, зміст якої полягає у тому, що повернення сплачених мною коштів є неможливим у зв`язку з відсутністю механізму та інформації щодо осіб, які придбавають житло вперше.

Вважаю, що дії Відповідача є неправомірним, оскільки відповідно до національного законодавства він був зобов’язаний звернутись до Управління Державної казначейської служби України у_______________________ з поданням про повернення помилково сплаченого мною збору на обов`язкове державне пенсійне страхування на суму ________________ грн.

Обґрунтування правової позиції Позивача..

Відповідно до п. 153 Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740; далі – Порядок) передбачає, що нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

В свою чергу Відповідно статтею другою пункту 8 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» № 400/97-ВР від 26.06.1997 року, а також пунктом 12 вже згаданого Порядку передбачено, що об’єктом оподаткування є вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.

Пункт 151 Порядку визначає ставку такого збору – 1% від вартості нерухомого майна.

Проте, згідно з п. 9 ст. 1 Закону № 400/97-ВР платниками збору на обов’язкове пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше. Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об’єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України.

Таким чином, Відповідач був зобов’язаний звернутись до Управління Державної казначейської служби України у_______________________ з поданням про повернення помилково сплаченого мною збору на обов`язкове державне пенсійне страхування на суму ________________ грн.

Актуальна судова практика.

Аналогічний за змістом спір розглядався Касаційним адміністративним судом, який у постанові від 30.09.2019 у справі №819/1727/16 сформулював наступну правову позицію у наданих правовідносинах:

            «Відсутність в Україні єдиної системи реєстрації прав на нерухоме майно та позбавлення можливості Пенсійного фонду України та його територіальних відділень встановити придбання квартир конкретною особою вперше не може ставитись в провину особі, оскільки не визначення порядку виконання законодавчо закріплених норм не може призводити до порушення чи обмеження прав громадян, які наділені такими правами.

            Як свідчать матеріали справи, у цій справі будь-яких належних та допустимих доказів, які б спростовували твердження позивача про придбання ним житла вперше, чи підтверджували б реєстрацію на праві приватної власності за ним будь-якого іншого нерухомого майна та свідчили б про відсутність у нього права на звільнення від сплати збору, відповідачем не надано, а судами не встановлено.

            Отже, оскільки повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а таким органом є Пенсійний фонд України, то саме на відповідача покладено обов`язок щодо формування та надання до органів Державної казначейської служби подання про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету».

 

Аналогічні за змістом правові висновки містяться у наступних постановах Касаційного адміністративного суду: від 14.08.2019 у справі № 372/1350/17; від 14.05.2019 у справі № 813/1514/17, від 14.05.2019 у справі № 819/145/17; від 14.05.2019 у справі № 819/259/17 та в інших рішенням суду касаційної інстанції.

Докази, що підтверджують вказані обставини:

1. ________________________________________________;

(Доказ сплати збору 1% до Пенсійного фонду України)

2. Лист-відповідь Відповідача про відмову у поверненні надмірно сплачених коштів Позивачеві;

Заходи досудового врегулювання спору не проводилися та не є обов’язковими для даної категорії справ відповідно до національного законодавства.

Заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалися.

Позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Судові витрати. Судовий збір.

Відповідно до пп.1 п. 3 ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до адміністративного суду позовної заяви немайнового характеру сплачується судовий збір у розмірі 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до позиції Постанови № 2 Пленуму Вищого адміністративного суду України від 05.02.2016 суддям рекомендовано враховувати Аналіз практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 року № 484-VIII.  Зокрема, рекомендовано при визначенні кількості вимог немайнового характеру враховувати, що вимога про визнання протиправними акта, дії чи бездіяльності як передумова для застосування інших способів захисту порушеного права (скасувати або визнати нечинним рішення чи окремі його положення, зобов’язати прийняти рішення, вчинити дії чи утриматися від їх вчинення тощо) як наслідків протиправності акта, дій чи бездіяльності є однією вимогою

Аналогічний правовий висновок міститься також у постанові Верховного суду України від 14.03.2017 у справі №21-3944а16, а також підтримано Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду в своїх наступних постановах:

від 05.02.2019 у справі № 826/25739/15

від 11.12.2018 у справі № 810/108/16

від 06.12.2018 у справі № 826/16066/16

та ще не менш як у 13 інших постановах Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду (з початку його функціонування напочатку 2018 року) відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень.

З наведеного випливає, що судовий збір підлягає сплаті у наступному розмірі: 2102*0,4= 840,8 грн.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 160-161, 168, 171, 241, 245 КАС України,-

ПРОШУ СУД:

1. Визнати протиправними дії Відповідача щодо відмови Позивачеві  в поверненні     помилково сплаченого збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу нерухомого майна у розмірі __________________ (______________________) грн. 00 коп.

2. Зобов’язати   Відповідача сформувати та подати до Управління Державної казначейської служби України у_______________________ подання  про  повернення  Позивачеві суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі – продажу нерухомого майна у розмірі __________________ (______________________) грн. 00 коп. згідно ________________________________________________;

(Доказ сплати збору 1% до Пенсійного фонду України)

 

Документи, що додаються:

1. Квитанція про сплату судового збору;

2. Копія паспорту Позивача;

3. Копія довідки РНОКПП Позивача;

4. Копія ________________________________________________;

(Доказ сплати збору 1% до Пенсійного фонду України)

5. Копія Листа-відповіді Відповідача про відмову у поверненні надмірно сплачених коштів Позивачеві;

6. Копія позовної заяви з додатками Відповідачеві.

 

«___» ___________ 2020 року                          _______________ ________________

 

Позовна заява 1% ПФУ

 

Автор: Трофімов Богдан

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в цій публікації думки необов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

2 507 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *