Книжечка VS ID-картка

Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, присвячену документу, що підтверджує громадянство нашої держави — паспорт громадянина України, зокрема, про його форму.

Актуалізація даної теми зумовлена правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, визначеною в постанові від 19.09.2018 р.  у справі №806/3265/17, а також подальшим внесенням Кабінетом Міністрів України змін до постанови № 302 від 25.03.2015. 

Так, даною постановою Верховного суду зобов’язано орган Державної міграційної служби  України видати особі паспорт у формі книжечки відповідно до порядку передбачено, що:

«…позбавлення особи можливості отримання паспорта у традиційній формі – у вигляді книжечки, і спричинені цим побоювання окремої суспільної групи, що отримання паспорта у вигляді ID-картки може спричинити шкоду приватному життю, становить втручання держави, яке не було необхідним у демократичному суспільстві, і воно є непропорційним цілям, які мали б бути досягнуті без покладення на особу такого особистого надмірного тягаря».

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1,2 ст. 13, ч.1 ст. 21 Закону “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі – Закон № 5492-VI) паспорт громадянина України оформлюється із застосуванням засобів демографічного реєстру та є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. 

Частиною другою статті 14 Закону №5492-VI документи залежно від змісту та обсягу інформації, яка вноситься до них, виготовляються у формі книжечки або картки. 

Згідно з ч. 4 ст. 21 зазначеного закону паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Водночас, абзацом другим частини другої ст. 21 Закону №5492-VI передбачено, що Оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України» (далі – Постанова №302) здійснюється оформлення і видача паспорта громадянина України у формі картки громадянам України, яким паспорт громадянина України оформляється вперше після досягнення 14-річного віку. 

03.04.2019 пункт 3 Постанови №302 іншою постановою Кабінету міністрів України (від 03.04.2019 № 398) було доповнено абзацом наступного змісту «Державна міграційна служба до законодавчого врегулювання питання завершення оформлення та видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року». 

Такий порядок визначено Наказом Міністра внутрішніх справ «Про затвердження Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» 06.06.2019 № 456. Даним порядком врегульовано процедуру оформлення та видачі паспорта у формі книжечки щодо особи, відносно якої прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання ДМС оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.

  Наведені вище правові приписи, а також інші пов’язані з ними за змістом норми права, свідчать про наступне:

 

  • За загальним правилом, видача нових паспортів (вперше, у зв’язку з втратою паспорта, його викрадення чи псування, зміни прізвища та в інших випадках, що пов’язані з внесенням змін чи оформленням нового документу) здійснюється у формі ID-картки. Однак, особа має право в судовому порядку зобов’язати уповноважені органи видати їй паспорт у формі книжечки.

 

  1. Здійснювати цілеспрямовані дій для заміни паспорта-книжечки (окрім випадків викрадення, втрати, псування тощо) на паспорт у формі ID-картки особа не зобов’язана (для притягнення такої особи до будь-якої відповідальності не має правових підстав), однак, за наявності такого бажання, має право на таку заміну. 

Однак, наведені вище висновки є лише результатом аналізу діючих нині норм права, однак в даному випадку наявна суттєва правова проблема, яку не було вирішено законодавчим врегулюванням, яке було здійснено саме у зв’язку з ухваленням судового рішення у справі №806/3265/17. 

Йдеться про те, що для захисту від втручання держави в приватне життя особи в питанні вибору форми паспорту особа для «вибору» одного з варіантів має пройти суттєво ускладнену правову процедуру – судовий розгляд, що значно ускладнює реалізацію цією особою відповідного права. Більш того, законодавець оминув увагою цілком ймовірну правову ситуацію, коли особа, отримавши в одному випадку рішення суду про видачу їй паспорта (вперше, після внесення змін, повторно) у формі книжечки, може повторно зіштовхнутися з цією ж проблемою в іншій ситуації (повторна зміна прізвища, повторне (або ж після зміни прізвища) викрадення чи втрата паспорта тощо), і в такому випадку повторно буде вимушена звертатися до суду.

 

Автори: Чала Катерина

 Трофімов Богдан

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

433 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *