Секція міжнародного права та права Європейського Союзу, гуманітарного права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Дейнека Віолета Сергіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ІПКОП, 5 курс, 23 група   ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БАЗОВИХ ЦІННОСТЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ   Європа, на сьогодні, розглядається більше не як географічна,а як ціннісна спільнота, оскільки європейські цінності є підвалинами ліберально-демократичних інститутів західноєвропейського простору. Стрижнем європейських цінностей виступають фундаментальні ліберальні права та свободи людини, правова […]

Читати далі

Секція кримінології та кримінально-виконавчого права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Андрущенко Ганна Юріївна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ІПКЮ, 5 курс, 24 група   ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ   На сьогодні громадський контроль за дотриманням прав і законних інтересів осіб, що відбувають покарання у місцях позбавлення волі існує задля забезпечення загальної конституційної мети: визнання людини найвищою […]

Читати далі

Секція кримінального права і процесу, оперативно-розшукової діяльності V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Кулик Катерина Дмитрівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права   ЩОДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ   Кожен історичний період існування соціуму характеризується певними ціннісними орієнтирами, пануючими правилами і нормами, особливостями світосприйняття, зокрема, це стосується і поглядів на визначення того, що вважати розпусними діями щодо неповнолітніх. […]

Читати далі

Секція конституційного права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Парасоткін Олександр Сергійович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Господарсько-правовий факультет, 4 курс 8 група   КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ САМООБОРОНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНОГО РІВНЯ СУСПІЛЬСТВА   Перехід від планової до ринкової економіки призвів до  появи повноцінної приватної власності. Повстала проблема її захисту не лише за допомогою певних юридичних процедур, але […]

Читати далі

Секція історії держави і права України та зарубіжних країн V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Жук Аліна Вадимівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ІПКЮ, 1 курс, 14 група   ПОЛІТИКА УЦР У 1917-1918 РР.: СПРОБА ЗБУДУВАТИ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНУ ЧИ СОЦІАЛІСТИЧНУ ДЕРЖАВУ?   Дане питання є досить актуальним у наш час, оскільки у період активних інтеграційних процесів та у зв’язку з потребою перебудови національної правової системи відповідно до європейських стандартів права […]

Читати далі

Секція екологічного права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Замковий Володимир Леонідович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ІПКЮ, 4 курс, 14 група   Місце і роль екологічних прав у категорії  прав людини   Ідея «екологічних прав людини» не є новою. На багатьох міжнародних коференціях, починаючи з Стокгольмської конференції ООН 1972 року, говорили про це. Близько 60 країн мають конституції або закони, призначені для […]

Читати далі

Секція державного будівництва та державного (конституційного) права зарубіжних країн V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

 Головій Тарас Юрійович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Господарсько-правовий факультет, 3 курс, 8 група   Іноземний досвід функціонування бікамерального парламенту   16 квітня 2000 р. було проведено Всеукраїнський референдум щодо реформування системи державного управління в Україні. Одне з питань, яке на нього виносилось, стосувалось саме двопалатного парламенту: «Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту […]

Читати далі

Секція господарського права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Янишен Богдан Вікторович аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого   ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ПРАВОВІДНОСИН З РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ   Проблема видобутку енергоносіїв є однією з найважливіших в площині забезпечення власної енергетичної безпеки для країн, що розвиваються. Наявні технологічні потужності в такому випадку не завжди дозволяють досягти необхідного рівня енергетичної […]

Читати далі

Секція адміністративного права та правоохоронних органів V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Євтушенко Яна Миколаївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ІПКЮ, 2 курс, 5 група   ПРОЯВ НЕПОВАГИ ДО СУДУ: ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМИ   З огляду на аналіз судової практики національних судів, прояв неповаги до суду – це майже постійне явище, з яким стикаються судді, що демонструє низький рівень правової культури деяких суб’єктів судового процесу. […]

Читати далі