ЄСПЛ оновив правила відводу суддів

ЄСПЛ оновив правила відводу суддів

Європейський суд з прав людини опублікував на своєму веб-сайті нову редакцію Регламенту Суду щодо певних змін до Правила 28, що стосується відводу суддів. Вони були ухвалені Пленумом Суду 15 грудня 2023 року та набули чинності 22 січня 2024 року. Такі поправки є частиною серії процесуальних реформ, які розглядалися Пленумом Суду в 2023 році.

Згідно з цим правилом суддя зобов’язаний брати участь у розгляді всіх доручених йому справ, за винятком, якщо він:

1) має особисту зацікавленість у справі, у тому числі подружню, батьківську чи іншу близьку спорідненість, особисті чи професійні стосунки або стосунки підлеглості з будь-якою зі сторін;

2) раніше виступав або виступала у справі як агент, адвокат чи радник сторони або особи, яка має інтерес у справі, або як член іншого національного чи міжнародного трибуналу або слідчої комісії, або в будь-якій іншій якості;

3) займається політичною, адміністративною чи будь-якою іншою професійною діяльністю, що є несумісною з його упередженістю;

4) висловлював думки публічно, через засоби масової інформації, письмово, за допомогою своїх публічних дій або іншим чином, які об’єктивно здатні негативно вплинути на його неупередженість тощо.

Правило 28 є гарантом додержання принципу неупередженості суддів. Саме цей принцип має вирішальне значення для дотримання верховенства права, захисту прав людини, а також забезпечення належного здійснення правосуддя. Нова редакція цього Правила наголошує на причинах, через які суддя не може брати участь у конкретній справі, і посилює основну процесуальну основу для відводу суддів шляхом чіткої кодифікації вже існуючої практики, відповідно до якої сторони провадження можуть вимагати відвід судді.

Голова Суду також оприлюднив Практичну інструкцію щодо відводу суддів. Її метою є подальше роз’яснення процедур, які передбачені Правилом 28, яке у свою чергу гарантує сторонам ефективно висловлювати будь-які сумніви щодо неупередженості судді та процесу, якого слід дотримуватися в таких випадках. Таким чином, суддя, який вважає, що певний його співробітник не може брати участь у розгляді справи, повинен якомога швидше у справах, переданих на розгляд комітету чи палати, повідомити про це Голову секції, який вирішує, чи повинен відповідний суддя бути звільнений від участі у засіданні. У разі виникнення будь-яких сумнівів з боку відповідного судді або Голови щодо наявності однієї з підстав, зазначених у пункті 2 цього Правила, це питання вирішується палатою. Заслухавши думку відповідного судді Палата проводить обговорення та голосування без присутності підозрілого судді.

Загалом, відвід судді можуть заявити лише учасники процесу з підстав, перелічених у пункті 2 цього Правила. Будь-яке таке клопотання має бути належним чином вмотивованим і поданим у найкоротший строк після того, як зацікавлена сторона дізналася про наявність таких підстав. Палата приймає рішення відповідно до процедури. Сторони також повинні бути проінформовані про те, чи було прийнято їхнє клопотання.

Наразі також доступний повний список судових колегій, що діють у кожній із п’яти секцій, включаючи список суддів, які призначені державою. Це зроблено для того, щоб забезпечити більш повну прозорість і доступність судового процесу. Також це полегшить сторонам завчасну ідентифікацію суддів у судових складах Суду.

Варто наголосити, що такі зміни були внесені після широких консультацій із відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з Договірними сторонами, організаціями, які мають досвід представництва заявників, і кількома асоціаціями адвокатів, які надали свої письмові коментарі.

Можна зробити висновок, що Правило 28 повністю змінює розуміння про дійсно справедливий та неупереджений суд. Все це забезпечує підвищення рівня правової культури суспільства, а також їх довіри до судової влади. Відповідними змінами ЄСПЛ зменшив ризик можливості подальшого розвитку корупційних злочинів та неправомірних вироків стосовно зацікавлених осіб.

З повним текстом змін до Регламенту Суду можна ознайомитися тут.

Автор: Корнєва Катерина.

Avatar

Автор : Росомаха Злата

130 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *