ЄСПЛ запроваджує нові правила щодо документів з підвищеною чутливістю

ЄСПЛ запроваджує нові правила щодо документів з підвищеною чутливістю

30 жовтня 2023 року набула чинності нова редакція Регламенту Суду, яка включає нове Правило 44F про поводження з документами з високим ступенем конфіденційності. У зв’язку з цим на пленарному засіданні Суду 25 вересня 2023 року було внесено зміни до статті 33(1) Регламенту “Публічний характер документів”.

Метою нового Правила 44F є встановлення особливого режиму поводження з документами які перебувають під високим ступенем секретності. Тобто на думку держави-учасниці такі докменти вимагають особливого поводження з міркувань національної безпеки, або які потребують особливого поводження з інших не менш вагомих причин.

Правило також має зменшити побоювання, які можуть надалі перешкодити стороні надати такі документи суду, щоб суд міг знайти відповідні засоби для усунення таких побоювань або зробити несприятливі висновки. Тобто такі документи неможуть бути розкриті протилежній стороні або громадськості, якщо ця інформація необхідна для завершення судового розгляду.

Регламент визначає, як Суд розглядатиме конкретні запити зацікавлених сторін, які можуть включати розгляд комітетом у складі трьох суддів, які не є членами палати, що розглядає питання прийнятності або суті справи. Метою такого заходу є надання Палаті інформації, необхідної для вирішення питання у найбільш практичний спосіб, та прийняття рішення щодо прийнятності та/або суті справи у співпраці, з дотриманням принципів змагальності сторін.

Сторони зобов’язані співпрацювати з Судом, щоб забезпечити виконання своїх зобов’язань за статтею 38 Європейської конвенції з прав людини (зобов’язання забезпечити необхідні умови для розгляду справи) та статтею 44А Регламенту Суду (зобов’язання співпрацювати з Судом).

Правила 33 § 1, яке стосується публічного характеру документів, відбулися щоб відобразити нове Правило 44F.

Зміни були внесені після широких консультацій з відповідними зацікавленими сторонами, включаючи держави-учасниці, організації, що мають досвід представництва заявників, і адвокатських об’єднань, які надавали письмові коментарі з 2017 року.

На разі правило 33 § 1 Публічний характер документів виглядає так:

1. Усі документи, передані до Реєстру сторонами або будь-якою третьою стороною у зв’язку із заявкою, за винятком: (a) документів, переданих у рамках переговорів про дружнє врегулювання як це передбачено Правилом 62 або (b) поданими у зв’язку з провадженням згідно з Правилом 44F має бути доступним для громадськості відповідно до домовленостей, визначених Реєстратором, якщо голова палати з причин, викладених у пункті 2 цього правила, не вирішить іншим чином, або з власної ініціативи, або на прохання сторони чи будь-якої іншої зацікавленої особи.

2. Доступ громадськості до документа або до будь-якої його частини може бути обмежений в інтересах моралі, громадського порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві, де інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін або будь-якої заінтересованої особи цього вимагає або в тій мірі, яка є суворо необхідною, на думку Президента Палати, в особливих обставинах, коли б публічність зашкодила інтересам правосуддя.

3. Будь-який запит щодо конфіденційності, поданий відповідно до пункту 1 цього Правила, повинен містити причини та вказувати, чи вимагається, щоб всі або частина документів були недоступні для громадськості.

Нове Правило 44F – Поводження з особливо важливими документами

1. (a) У цьому правилі термін “документ” включає будь-яку інформацію або матеріал, як у фізичній, так і в електронній формі, а також частини такого документа Терміни “сторона” та “сторони” означають

(i) будь-яку Договірну сторону

(ii) заявника (особу, неурядову організацію або групу осіб), який подав

(ii) заявника (особу, неурядову організацію або групу осіб), який подав заяву відповідно до статті 34 Конвенції.

(b) У цьому Регламенті посилання на “Комітет” означає утворення у складі трьох суддів сформований відповідно до Правила 44F § 4 з метою розгляду заяви відповідно до цього Правила.

2. Якщо на будь-якій стадії провадження Договірна Сторона вважає, що розкриття документа стороні або громадськості зашкодить її інтересам національної безпеки, або заявник вважає,що це завдасть шкоди будь-якому іншому не менш вагомому інтересу, який може мати заявник, на вимогу заінтересованої сторони такий документ не розкривається, а зацікавлена сторона має право отримати вирішення питання відповідно до цього Правила.

Не вимагається, щоб документ, про який йде мова, був наданий під час подання запиту.

3. Це Правило також застосовується, коли особа, якій було направлено запит відповідно до Правила А1 Додатку до Правил (щодо розслідувань) надати документ, відмовилася це зробити або передала це питання іншій стороні на тій підставі, що

відмовилася надати документ або передала справу іншій стороні на тій підставі, що розкриття інформації може зашкодити інтересам цієї сторони.

4. Запит сторони відповідно до Правила 44F § 2 передається на розгляд Комітету, до складу якого входять судді, які які не є членами палати, відповідальної за визначення прийнятності або суті справи;

Комітет може визначати та сприяти здійсненню будь-яких кроків, які він вважає необхідними для надання Палаті відповідної інформації для продовження розгляду справи відповідно до Правила 44F § 7.

5. Якщо, на думку сторони, розкриття документа зашкодить її інтересам, всі сторона, діючи спільно з Палатою або Комітетом, та будь-якою іншою стороною, в залежності від обставин, вживає всіх розумних заходів для запобігання розголошенню документа.

Комітетом та будь-якою іншою стороною, залежно від обставин, та у світлі своїх зобов’язань за статтею 38 Конвенції та Правилом 44А, з метою вирішення питання спільними зусиллями та в розумні строки. розумні строки. Це може включати будь-який з наступних кроків (окремо або в поєднанні):

(a) внесення змін або уточнень до клопотання, зазначеного в § 2 цього Регламенту

(b) визначення Палатою або Комітетом релевантності запитуваного документа;

(c) узгодження умов, на яких може бути надана допомога, включаючи, серед іншого зокрема, надання резюме або редагування документа, встановлення обмежень на розкриття, використання

(c) угода про умови надання допомоги, включаючи надання документів або їх редагування, встановлення обмежень на розголошення, використання процедур in camera або ex parte, а також вжиття інших захисних заходів;

(d) угода про практичні та процедурні гарантії зберігання та ознайомлення з документа в Реєстрі.

6. Після того, як було вжито всіх розумних заходів для вирішення питання шляхом співробітництва, і якщо зацікавлена сторона вважає, що не існує засобів або умов, за яких документ може бути наданий або розкритий без шкоди для її інтересів, вона повинна повідомити Палату або Комітет про конкретні причини своєї думки. Комітет про конкретні причини своєї думки, якщо тільки конкретний опис причин сам по собі не завдасть шкоди цим інтересам.

7. Після цього, лише якщо Палата вважає, що документ є важливим для розгляду справи, вона може

(a) якщо Палата володіє документом у формі, узгодженій зі стороною, шляхом відступу від принципу змагальності сторін та обмежуючись тим, що, на її думку, є суворо необхідним для належного відправлення правосуддя, взяти до уваги такий документ. При цьому палата бере до уваги той факт, що інша сторона не мала можливості прокоментувати цей документ. При ухваленні рішення або постанови Палата належним чином враховує конфіденційний характер будь-якого документа, що розглядається таким чином;

(b) за будь-яких інших обставин Палата може зробити такі висновки, які вона вважатиме за доцільні.

Автор: Анастасія Романова

Avatar

Автор : Керімов Тамєрлан

110 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *