Аналіз актуальної судової практики у справах, пов’язаних із призначенням і перерахунком пенсій військовослужбовцям та силовикам

Аналіз актуальної судової практики у справах, пов'язаних із призначенням і перерахунком пенсій військовослужбовцям та силовикам

В умовах постійних змін правового ландшафту, соціально-економічних викликів та воєнного стану на території України, аналіз судової практики стає невід’ємною складовою розуміння ефективності та справедливості правового регулювання. Однією з актуальних сфер, що потребує уваги та дослідження, є судова практика у справах, пов’язаних із призначенням та перерахунком пенсій для військовослужбовців та представників правоохоронних органів.

Питання, пов’язані із соціальним захистом цієї категорії громадян, набувають особливого значення в контексті забезпечення їхньої достойності та визнання внеску у забезпечення національної безпеки. З огляду на мінливі обставини та регулятивні рамки, важливо розглядати не лише самі законодавчі норми, але й їхню інтерпретацію та застосування в судовій практиці.

Через призму такого аналізу можна глибше зрозуміти виклики, з якими стикаються військовослужбовці та силовики у процесі забезпечення своєї соціальної безпеки, а також з’ясувати, які аспекти потребують ретельнішого вивчення та подальших правових коригувань.

Детальнішого вивчення, в межах даного питання, варта постанова Великої Палати Верховного Суду у зразковій справі № 240/5401/18 (провадження № 11-198заі19), у якій ідеться про змінну величину при перерахунку пенсії військовослужбовців за вислугу років.

Відповідно до обставин справи, позивач подав позов до суду проти Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, заявивши, що з 7 березня 2004 року він отримував пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», розмір якої становив 83 % від суми грошового забезпечення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», грошове забезпечення військовослужбовців було збільшено. Внаслідок цього відповідач перерахував пенсію позивача з 1 січня 2018 року, але розмір пенсії було зменшено з 83 % до 70 % від суми грошового забезпечення на підставі змін, внесених до частини другої статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у редакції, що діяла на час перерахунку пенсії.

Позивач стверджував, що оскільки призначення та перерахунок пенсії є різними за змістом і механізмом процедурами, внесені зміни до частини 2 статті 13 зазначеного Закону не стосуються перерахунку вже призначеної пенсії. Замість цього слід застосовувати розмір грошового забезпечення у відсотках, який був встановлений на момент призначення пенсії.

Тому, позивач просив суд визнати неправомірними дії Головного управління Пенсійного фонду України щодо зменшення основного розміру призначеної пенсії та вимагав зобов’язати відповідача провести її перерахунок і виплату в основному розмірі 83 % від суми грошового забезпечення.

Житомирський окружний адміністративний суд звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду з поданням про розгляд цієї справи як зразкової. Рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду позов було задоволено.

У свою чергу Велика Палата Верховного Суду погодилася з висновками суду першої інстанції про наявність підстав для задоволення позову та підтримала висновок про те, що при перерахунку пенсії позивача відповідно до статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» немає підстав для застосування механізму нового обчислення пенсії із застосуванням норм частини другої статті 13 вказаного Закону, яка застосовується саме при призначенні пенсії. Тому під час перерахунку пенсії змінною величиною є лише розмір грошового забезпечення. Натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, яке обчислювалося при її призначенні відповідно до наявної у позивача вислуги років, є незмінним.

Інша зразкова справа, яка варта уваги, постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 10 травня 2023 року у справі № 240/6857/20 (провадження № К/9901/24826/20), щодо права на включення до грошового забезпечення, з якого обраховується пенсія деяких видів виплат, з яких було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та індексації.

У свої позовних вимогах позивач, який з 2017 року є військовим пенсіонером МО України, просив суд визнати протиправними дії відповідача, Головного управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо відмови йому у перерахунку і виплаті пенсії з урахуванням у складі грошового забезпечення, з якого призначається пенсія, фактично отриманих сум щомісячної додаткової грошової винагороди, грошової допомоги для оздоровлення, винагороди за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, премії, з яких було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, індексації за період з вересня 2015 року по липень 2017 року включно.

Рішенням Житомирського окружного адміністративного суду від 18 червня 2020 року, залишеним без змін постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2020 року, у задоволенні позову відмовлено. Свою позиції обгрунтовували наступним чином:

– законодавством не передбачено перерахунок пенсії на підставі додаткових документів, наданих пенсіонером, які свідчать про отримання ним під час служби додаткових видів грошового забезпечення, які скасовані чи такі, що не виплачуються на момент виникнення права на перерахунок пенсії, та після здійснення йому перерахунку пенсії у зв`язку із підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців.

Проте, щодо інших виплат Касаційний адміністративний суд Верховного Суду погоджується з рішенням попередній інстанцій, тому касаційна скарга була задоволена часково.

Також важливо звернути увагу на судову практику, що стосується визначення розмірів посадових окладів та окладів за спеціальним (військовим) званням. Наприклад, у постанові Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 30 березня 2023 року у справі № 320/9431/21 (провадження № К/990/36718/22), де позивач вимагав перерахунку розміру грошового забезпечення з врахуванням посадового окладу та окладу за спеціальним званням, визначених шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року. Після розгляду справи суд прийшов до висновку, що для регулювання спірних правовідносин слід застосовувати пункт 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», в тій частині, яка не суперечить нормативно-правовому акту з вищою юридичною силою, а саме Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», із використанням для визначення розміру посадового окладу та окладу за військовим (спеціальним) званням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який був встановлений законом на 1 січня календарного року (з урахуванням його збільшення на відповідний рік).

Отже, як підсумок можна зазначити, питання призначення і перерахунку пенсії військовослужбовцям та силовикам є досить актуальним та активно вирішується постановами Верховного Суду для забезпечення належної соціальної підтримки нашим військовослужбоцям та силовикам, в такий складний час, воєнного стану на території України.

Автор: Ірина Жук

Avatar

Автор : Керімов Тамєрлан

412 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *