Нововведення щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Нововведення щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

На сьогоднішній день, не зважаючи на нестабільну ситуацію у нашій країні, все актуальнішим стає питання про відкриття власного бізнесу і, разом з цим, реєстрація фізичної особи-підприємця (далі – ФОП), юридичної особи, на базі якої здійснюватиметься ця діяльність, і громадських формувань.

26 вересня 2022 року набули чинності зміни, внесені до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», що дасть змогу зрозуміти всі нюанси проведення реєстраційних дій, а також значно спростити їх порядок.

Ним закріплено такі нововведення:

Реєстрація та внесення змін щодо юридичних осіб та ФОП в автоматичному режимі

Вище вказаний Закон України було доповненостаттею 25-1, згідно якої в автоматичному режимі в Єдиному державному реєстрі юридичнихосіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) без участі державного реєстратора здійснюються наступні реєстраційні дії:

До ФОП:

1. Реєстрація;

2. Зміни до відомостей;

3. Припинення підприємницької діяльності, крім випадків, пов’язаних зі смертю, оголошенням померлою або визнанням безвісно відсутньою.

До юридичних осіб:

1. Створенняна підставі модельного статуту (установчого документу, на підставі якого вонастворюється і діє);

2. Змінидо відомостей, що проводяться виключно на підставі відомостей, зазначених керівником юридичної особи у заяві;

3. Змінидо відомостей, що потребують рішення учасників юридичної особи, – за умови одноголосного прийняття рішення такими учасниками, що підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами (далі – КЕП);

4. Рішення про її припинення або про відміну такого рішення, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, – за умови одноголосного прийняття рішення такими учасниками чи відповідним органом юридичної особи, що підтверджується їх КЕП.

Таким чином, реєстраційні дії в автоматичному режимі допоможуть отримати дані послуги на території України, де реєстратори тимчасово не провадять свою діяльність через воєнний стан, що, у свою чергу, допоможе не нараховувати зайві податки без здійснення підприємницької діяльності.

Інформування про спроби внести зміни до ЄДР

Ще одним нововведенням є забезпечення порталом електронних сервісів інформування в режимі реального часу засновників, учасників юридичних осіб, їх керівників засобами телекомунікаційного зв’язку (умова: наявність інформації про здійснення зв’язку з такими особами в ЄДР) про факт:

– подання чи прийому документів для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи;

– проведення реєстраційних дій із повідомленням відповідних актуальних відомостей із ЄДР.

Інформування буде проводитися заномером телефону чи через електронну пошту, вказану особою при реєстрації юридичної особи.

Такі зміни допоможуть учасникам юридичної особи дізнаватися про будь-які незаконні реєстраційні зміни як зі сторони рейдерів, так і зі сторони безпосередніх учасників, у випадку, коли не вимагається одноголосного прийняття рішень усіма учасниками.Завдяки даному сервісу законодавець мінімізував можливість, так званихрейдерів, непомітно внести зміни до юридичної особи та фактично заволодіти нею.

Обов’язковий підпис усіх учасників при реєстрації зміни керівника юридичної особи

Протягом останніх років учасники юридичних осіб зверталися до суду щодо оскарження рішення про зміну керівника юридичної особи через те, що вони не брали участі у загальних зборах юридичної особи, оскільки в їх протоколі містилися лише підпис голови та секретаря зборів, а підпису самих учасників не було.

Наразі встановлено обов’язковий підпис рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо зміни керівника юридичної особи всіма учасниками, які голосували за таке рішення та кількості голосів, яких достатньо для його прийняття.

Якщо для прийняття рішення про зміну керівника необхідно більше 10 голосів до учасників товариства ці нововведення не застосовуються.

Певні зміни вступили в силу 26 липня 2022 року.

 Ними:

Деталізовано перелік документів, що засвідчують повноваження представника під час проведення реєстраційних дій

До прийняття змін, повноваження представника підтверджувалися нотаріально посвідченою довіреністю та документом, що підтверджує повноваження законного представника. Через це реєстратори у більшості випадків відмовляли у реєстрації суто з формальних причин, тому законодавцем було деталізовано перелік документів, що підтверджують повноваження представника.

До переліку таких документів віднесено:

♦ документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;

♦ нотаріально посвідчена довіреність;

♦ довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;

♦ рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення керівника;

♦ довіреність, видана за підписом керівника політичної партії та засвідчена печаткою політичноїпартії, її структурного утворення.

Скасовано всі зупинені реєстраційні дії

Документи, отримані державним реєстратором юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, до набрання чинності законом, за якими не проведено реєстраційну дію і не відмовлено в її проведенні та з дати подання яких сплинуло не менше 30 днів, вважаються такими, за якими відмовлено у проведенні реєстраційної дії, крім документів, поданих щодо громадських формувань.

Таким чином, якщо зупинена реєстрація юридичної особи до набрання чинності законом (до 26.07.2022 р.) і з дати подання документів вже сплинуло 30 календарних днів, то державний реєстратор застосовує відмову у проведенні реєстраційної дії.

Такі зміни зумовлені тим, що реєстратори з дня набрання чинності законом будуть позбавлені можливості зупиняти проведення реєстраційних дій: буде можливість або виконати реєстраційну дію, або відмовити у її проведенні.

Отже, внесені зміни запровадили дієві заходи та механізми із забезпечення надійного захисту суб’єктів підприємницької діяльності від незаконного втручання у реєстраційні дії та внесення змін в ЄДР. Нововведеннядопоможуть суб’єктам підприємницької діяльності як створити, так і припинити підприємницьку діяльність в автоматичному режимі, без необхідності візиту до реєстратора або підготовки довіреностей для передачі повноважень представнику. Даний механізм буде дуже зручний для осіб, які залишилися на тимчасово окупованій території або виїхали за межі України, та не можуть продовжувати здійснювати підприємницьку діяльність. Обов’язковість підписів усіх учасників на рішенні загальних зборів юридичної особи при зміні керівника допоможе в майбутньому уникнути судових спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників, унеможливити протиправну зміну керівника юридичної особи та ліквідувати можливість протиправного управління юридичною особою.

Ключові слова: фізична особа-підприємець, юридична особа, громадське формування, реєстрація, зміни

Автор: Росомаха Злата

Avatar

Автор : Потапова Лоліта

75 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *