Пам’ятка особам, які змушені залишити своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації

Пам’ятка особам, які змушені залишити своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації

Хто визнається внутрішньо переміщеною особою (ВПО)?

Внутрішньо переміщеною особою (далі – ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання та переїхати в інше місце в межах України з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту.

Правове регулювання статусу ВПО регламентується наступними нормативно-правовими актами:

1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014.

2. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 (далі – Порядок №509).

3. Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 (далі – Порядок №332)

4. Порядок використання коштів державного бюджету для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332

5.Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (далі – Указ №64)

Підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а саме:

1.негативні наслідки збройного конфлікту;

2. тимчасова окупація;

3. повсюдні прояви насильства;

4. порушення прав людини;

5. надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану, перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, а саме: Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Запорізька область, Київська область, м. Київ, Луганська область, Миколаївська область, Одеська область, Сумська область, Харківська область, Херсонська область і Чернігівська область.

Факт внутрішнього переміщення підтверджується «Довідкою про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції».

Куди звернутися?

Для отримання відповідної довідки особа повинна звернутися за місцем свого фактичного перебування до:

– структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

– уповноваженої особи територіальної громади;

– центру надання адміністративних послуг.

Для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, – через законного представника, із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі – уповноважені органи).

Порядок № 509 передбачає можливість подання документів через портал «Дія» із включенням поданих даних до Єдиної бази ВПО та формування довідки в електронному вигляді.

При зверненні до цих органів, уповноважені особи видають довідку ВПО за своїм підписом і готують електронну справу для включення до Єдиної бази даних ВПО,

Який розмір допомоги ВПО?

Відповідно до п. 3 Порядку № 332 допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну ВПО, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, у таких розмірах:

– для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень;

– для інших осіб – 2000 гривень.

Пакет документів для отримання статусу

    Для отримання статусу ВПО особа повинна підготувати певний пакет документів, який включає:

1. Заяву

Заява про взяття на облік повинна містити наступну інформацію про заявника:

– прізвище, ім’я та по батькові;

– громадянство;

– дата та місце народження;

– стать;

– відомості про малолітніх, неповнолітніх ВПО, які прибули разом з ним (у разі необхідності);

– відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та родичі малолітньої у разі відсутності законного представника (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина;

– відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;

– адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;

– обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

– відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;

– відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;

– відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);

– відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію.

2. Документ, що засвідчує особу і підтверджує громадянство України, або документ, що засвідчує особу і підтверджує її спеціальний статус.

3. Свідоцтво про народження дитини. Додатково при необхідності подаються:

– документ, що засвідчує особу законного представника;

– документ, що підтверджує повноваження особи;

– свідоцтво про народження дитини, а також будь-які документи, що підтверджують родинні відносини між дитиною і заявником.

3.Права та обов’язки ВПО

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) користується широким спектром прав, зокрема:

– Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи.

– Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи, за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до законодавства.

– Взята на облік внутрішньо переміщена особа має право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем проживання. Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання реабілітаційних послуг здійснюється за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці послуги та засоби.

– Взята на облік внутрішньо переміщена особа має право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування.

Діти з числа ВПО чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

– ВПО з тимчасово окупованої території мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування. Матеріальне забезпечення, страхові виплати призначаються за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці виплати.

Крім цього, закріплюються додаткові права ВПО, як:

– єдність родини;

– сприяння органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення;

– інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів;

– безпечні умови життя і здоров’я;

– достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;

– створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;

– оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення ВПО (містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення;

-забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом 6 місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;

– сприяння у переміщенні її рухомого майна;

– сприяння у поверненні на попереднє місце проживання;

– забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;

– надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;

– влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

– отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;

– проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;

– безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;

– отримання гуманітарної та благодійної допомоги;

– інші права, визначені Конституцією України та законами України.

Наявність широкого переліку прав ВПО зумовлюють необхідність визначення основних обов’язків відповідної категорії осіб і беззаперечне їх дотримання.

ВПО зобов’язані:

дотримуватися Конституції України та законів України, інших актів законодавства;

повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання. У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання ВПО зобов’язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем отримання довідки не пізніш як за 3 дні до дня від’їзду;

у разі виявлення подання ВПО завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік, відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів. 

ВПО зобов’язана виконувати інші обов’язки, визначені Конституцією та законами України.

Гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Україна, у свою чергу, гарантує вжиття усіх можливих заходів передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України щодо захисту та дотримання прав і свобод ВПО, створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.

Гарантії можливо відокремити на декілька тематичних блоків, об’єднаних спільним напрямком:

1. Гарантії ВПО у сфері соціального страхування на випадок безробіття

ВПО, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного має право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для ВПО не може перевищувати 180 календарних днів.

2. Гарантії ВПО у сфері зайнятості населення

Держава гарантує ВПО виплату компенсації витрат, понесені у зв’язку із:

– проходженням за направленням територіальних органів Державної служби зайнятості України попереднього медичного огляду, якщо це необхідно для працевлаштування;

– переїздом ВПО до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування

– витратами роботодавця на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше 6 календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази;

– витратами роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа ВПО строком не менше ніж на 12 календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати.

Статус ВПО та допомога від держави для дистанційних працівників

Згідно з положеннями ч. 11 статті 602Кодексу законів про працю  у разі виникнення загрози збройної агресії дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі.

На отримання довідки мають право особи, які після введення воєнного стану Указом №64 перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка»».

Відповідно до Порядку №509 на отримання відповідної довідки мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

– перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;

– сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

Строк дії статусу ВПО

Довідка видається безоплатно за встановленою формою, яка роздруковується на аркуші формату А4, підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою такого органу.

Автори: Валерія Слесаренко, Олександра Савенко.

Avatar

Автор : Потапова Лоліта

193 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *