Пільги для багатодітних сімей: що необхідно знати

Пільги для багатодітних сімей: що необхідно знати

Багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. Таке визначення законодавчо закріплено у статті 1 Закону України «Про охорону дитинства».

Також Законом визначено, що до складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

Які пільги надаються багатодітній сім’ї?

В Україні на законодавчому рівні визначено, що багатодітним сім’ям надаються такі пільги:

– 50% знижка плати за користування житлом в межах норм, передбачених чинним законодавством (площа житла, на яку надається знижка плати за опалення, 21 м² опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні, та додатково 10,5 м² на сім’ю);

– 50% знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб;

– 50% знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

– позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонплата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 % від затверджених тарифів.

 Зверніть увагу! Зазначені пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу упорядку, зазначеному постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 389 “Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”.

Більш того, діти з багатодітних сімей також мають право на отримання деяких пільг, а саме:

1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів (надається лише за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному законом);

2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”.

Що необхідно для підтвердження статусу багатодітної сім’ї ?

Підтвердження статусу багатодітної сім’ї та їх права на отримання певних пільг відбувається за допомогою відповідного посвідчення. Саме наявність посвідчення багатодітної сім’ї є обов’язковою умовою для подальшого оформлення пільг. Видача посвідчення є безоплатною послугою. Для дітей отримання посвідчення дозволено з 6 років.

Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї має строк дії, що визначається до досягнення дитиною 18 років, якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повноліття раніше (вагітність, шлюб, перебування у місцях позбавлення волі). Проте, ця норма має певні виключення. Так, відповідно до законодавства право на подовження цього строку мають діти з сімей, якщо вони навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Ця норма продовжує термін дії посвідчень батьків та дітей з багатодітних родин та відповідно права на отримання пільг тим сім’ям, які мають троє дітей, у випадку досягнення старшою дитиною 18 років.

Видачу посвідчень забезпечують структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг за місцем реєстрації протягом десяти днів після подання документів одним з батьків.

Які документи потрібні для оформлення посвідчення?

1) заяви батька або матері про видачу посвідчень;

2) копії свідоцтв про народження дітей;

3) копії свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);

4) копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

5) довідки про склад сім’ї;

6) фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 мм;

7) довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

8) довідки структурного підрозділу, виконавчого органу міської ради про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різними адресами).

Також, важливим запровадженням є виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. Такі виплати призначаються на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно у розмірі 1700 гривень. Умови призначення і виплати допомоги регламентуються Порядком виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, що затверджений постановою КМУ від 13 березня 2019 р. № 250.

Підсумовуючи варто зазначати, що сьогодні можна спостерігати процес підвищення соціального захисту таких родин з боку держави. Яскравим прикладом є запровадження у 2021 році одноразової грошової допомоги на підготовку до навчального року дітям із багатодітних малозабезпечених сімей.

Отже, можна сказати, що надання пільг та іншої допомоги багатодітним сім’ям в Україні є достатньо врегульованим законодавством аспект, який має на меті забезпечення соціального захисту певних верств населення.

Ключові слова: багатодітна сім’я, пільги, підстава отримання пільг, необхідні документи, посвідчення.

Автор: Яворська Оксана

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

76 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *