“Інтернет-порушення: як встановити хто буде відповідачем у справі?

Законодавство, що регулює інвестиційну політику в Україні

Наразі, у зв’язку зі стрімким розвитком науково-технічного прогресу та інновацій, можна спостерігати, як активно на просторах Інтернету розповсюджується різноманітна інформація. Проте, залишається актуальним питання: чи відповідає зміст висвітленої інформації дійсності. Це зумовило те, що судова практика з метою захисту порушених прав та законних інтересів осіб почала поповнюватись справами про визнання інформації недостовірною, такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію особи.

Аналізуючи загальні засади цивільного судочинства, можна зазначити, що позов не може подаватися до невідомої особи чи невизначеного кола осіб, оскільки це буде порушувати основні засади позовного провадження та функціональні принципи цивільного судочинства.

Але як діяти користувачу у тому випадку, коли на певному сайті опублікували недостовірну інформацію, але встановити особу вкрай проблематично?

Для роз’яснення цього питання доцільно використати п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 року № 1, де вказується, що відповідач у разі поширення недостовірної інформації в мережі Інтернет – автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайту.

Якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інформація є анонімною і доступ до сайту – вільним, належним відповідачем є власник веб-сайту, на якому розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створив технологічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації.

Проте, виникає питання: як отримати необхідні відомості стосовно власника такого сайту?

Відповідно до ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 27.06.2019 року по справі № 522/10710/19 можна зазначити, що дані про власника веб-сайта можна витребувати в адміністратора системи реєстрації та обліку доменних назв та адреси українського сегмента мережі Інтернет. Суд зазначає, що консорціум «Український центр підтримки номерів і адрес» (УЦПНА) уповноважений видавати довідки з відомостями про власників веб-сайтів. Такі довідки надаються протягом 10 днів, якщо заявник подав мотивований та аргументований запит.

Якщо особа не може самостійно отримати таку довідку, то вона має право на звернення до суду з заявою про витребування відповідних доказів до подання позову і вже потім за результатами отриманого – особа може звернутися з позовом до суду.

Важливо зауважити, що у разі, якщо позивач звертається до суду в порядку позовного провадження без зазначення відповідача, то суд залишає таку позовну заяву без руху. Крім того, якщо інформація поширюється з зазначенням її автора, то така особа також є належним відповідачем у справі. Цей факт зазначається у п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 року № 1. Але тут слід пам’ятати, що у випадку надання суду роздруківок з сайту, де зазначена оспорювана інформація з посиланням на її автора, варто дотримуватися вимог ч. ч. 2, 4 та 5 ст. 95 ЦПК України, які встановлюють, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Така позиція підтверджується ухвалою Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 18.08.2020 року по справі № 937/5827/20.

Таким чином, можемо зробити висновок, що у справах про визнання інформації, яка поширюється просторами мережі Інтернет, недостовірною, такою що принижує честь, гідність та ділову репутацію особи, важливо розуміти, що неможливо подати позов до невідомої особи. Саме тому, для того, щоб захистити свої цивільні права та інтереси варто перед зверненням до суду встановити хоча б власника сайту, а за можливості – автора інформації.

Для цього використовуємо такий алгоритм дій:

1. Встановлюємо автора інформації та власника відповідного веб-сайту, де така інформація розміщена. Якщо автор анонімний – визначаємо тільки власника сайту.

2. Для встановлення власника сайту звертаємося до Центру компетенції УЦПНА за отриманням довідки з відомостями щодо власника веб-сайту. Для отримання такої довідки, перш за все, необхідно створити особистий кабінет шляхом проходження процедури реєстрації на веб-сайті Центру компетенції із зазначенням власної електронної адреси та паролю, а також процедури авторизації.

4. Після успішного створення особистого кабінету та внесення своїх персональних даних до нього, Вам забезпечується можливість замовити відповідну довідку шляхом формування та подання заяви через особистий кабінет.

5. Додатково заява подається в паперовій формі та повинна бути мотивованою та аргументованою, а також відповідати вимогам законодавства про захист персональних даних.

6. Зі спливом 10 днів, Ви маєте право отримати відповідну довідку, де зазначається інформація щодо власника веб-сайту.

7. Після отримання довідки можна звертатися до суду в порядку позовного провадження.

У тому випадку, коли інформація щодо реєстранта є прихованою, то можна виокремити інший алгоритм дій для захисту своїх цивільних прав та інтересів:

1. Звернення до суду із клопотанням про витребування доказів до подання позову у порядку визначеному ст. 84 ЦПК України. Зокрема, така заява має містити: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

2. Звернення до суду в порядку позовного провадження після отримання відповідних результатів щодо витребування доказів. Зокрема, такий порядок дій підтверджується ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2019 року по справі №757/39492/19-ц.

Джерела для ознайомлення:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 року №1

2. Порядок надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет з видачею Експертних висновків, а також видачі довідок з відомостями про власників веб-сайтів або інформацією про їх встановлення, затвердженого ОП УМІЦ 22 листопада 2017 року

3.  Ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 27.06.2019 року по справі № 522/10710/19

4. Ухвала Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 18.08.2020 року по справі № 937/5827/20

5. Ухвала Печерського районного суду м. Києва від. 30.07.2019 року по справі №757/39492/19-ц

Автор: Скляр Марія

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

193 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *