Власні кошти, внесені ФОП на підприємницький рахунок – дохід чи ні?

Власні кошти, внесені ФОП на підприємницький рахунок – дохід чи ні?

Під час здійснення підприємницької діяльності ФОП стикається з численними проблемами, що виникають як через саму сутність даної діяльності, так і внаслідок багатоманітних формальних вимог та обмежень, що містяться в нормативних актах. Держава має сприяти економічному зростанню даних суб’єктів шляхом надання їм більшої свободи, максимально можливого невтручання у їхню діяльність, адже це, в кінці кінців, вигідно і їй самій. Однак, з іншого боку, потрібно уникати безладдя, яке породжує відчуття, що все дозволено та не існує покарання за явні правопорушення, а тому вона повинна все ж таки здійснювати свій регулюючий вплив за рахунок покладання на даних осіб конкретних обов’язків з дотримання вимог, які встановлюються в нормативно-правових актах. Саме під час написання цих актів, нормотворець може припуститися помилок та неточностей або ж взагалі не врегулювати якийсь аспект дійсності.

Практика показує, що у деяких випадках виникає питання щодо визначення доходу ФОП та можливості віднесення до даного поняття власних коштів, які були перераховані на підприємницький рахунок. Дану ситуацію і досліджено в цій статті.

Перш за все, слід розрізняти ФОП на загальній системі оподаткування («загальносистемники») та ФОП на спрощеній системі оподаткування («єдиноподатники»). Даний поділ є, так би мовити, кваліфікуючою ознакою, адже законодавство регулює розглядуване питання для зазначених вище осіб по-різному.

ФОП-«загальносистемники»

Головне управління ДПС у Черкаській області в своїх роз’ясненнях щодо даної категорії осіб надало вичерпну відповідь. Воно зазначило, що відповідно до п. 177.2 ПКУ, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Враховуючи вищевикладене, до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі – підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності, а саме:

– виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в т.ч. відсотки банку);

– виручка в натуральній (негрошовій формі);

– суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Таким чином, власні кошти, які ФОП на загальній системі оподаткування зараховує на розрахунковий розрахунок, не включаються до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та не відображаються у Книзі обліку доходів та витрат.

ФОП-«єдиноподатники»

З даною ж категорією осіб не все так просто.

Відповідно до п. 292.1 ПКУ, доходом платника єдиного податку для ФОП є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Також, п. 292.11 ПКУ містить ще цілий ряд того, що не включається до складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ. Однак, дана стаття не відносить власних коштів, що вносяться підприємцем на рахунок, до переліку доходів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку.

Отже, Податковий кодекс не надає відповіді на поставлене питання. Представники ДПС надають перевагу вирішенню даної ситуації шляхом віднесення власних коштів, внесених на підприємницький рахунок, до доходу ФОП. Однак, погодитися до кінця з ДПС вважаю нерозумним, адже ця позиція в деяких випадках має недостатню аргументацію. Тому, слід звернутися до судової практики.

Так, наприклад, Сьомий апеляційний адміністративний суд 16.10.2019 р. у справі № 240/2799/19, вирішив, що власні кошти, зараховані ФОП на підприємницький рахунок, не є доходом та не підлягають оподаткуванню, адже вони вже були оподатковані при находженні у власність фізичної особи. Аргументуючи своє рішення, суд зазначив, що у відповідності до пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 ПК України податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов`язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

Також, згідно з п.56.21 ст.56 ПК України у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов`язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Проте, слід зазначити, що в даній справі представниками ДПС не було надано доказів, які спростовують твердження про те, що цей переказ був здійснений з власних коштів, вони взагалі не заперечували можливості такого походження коштів.

В той же час має місце і протилежна судова практика, відповідно до якої кошти, внесені на розрахунковий рахунок, який відкрито для підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку (Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 26.11.2018 р. у справі № 857/894/18).

Тому, слід завчасно подбати

Висновок

За загальним правилом, власні кошти, внесені ФОП на підприємницький рахунок не є доходом, однак, якщо це ФОП на спрощеній системі оподаткування, то потрібно заздалегідь подбати про підтвердження походження коштів, які вносяться на рахунок для здійснення підприємницької діяльності.

Використані джерела

  1. Роз’яснення ГУ ДПС у Черкаській області щодо «загальносистемників»
  2. Податковий кодекс України
  3. Постанова Сьомого апеляційного адміністративного суду від 16.10.2019 р. у справі № 240/2799/19
  4. Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 26.11.2018 р. у справі № 857/894/18
  5. Постанова Полтавського окружного адміністративного суду від 28.10.2011 у справі №2а-1670/7259/11

Автор:                                                                        Іванов Сергій

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

136 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *