Найцікавіші законопроекти Верховної Ради України від 13.04.2021 року

ТОП 3 законопроектів Верховної Ради України від 06.01.2020 року

1. Першим розглянемо проект Постанови про вжиття невідкладних заходів спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет №4042 від 03.09.2020 (далі – Проект Постанови № №4042 від 03.09.2020), який було прийнято парламентом 13.04.2021 р.

Важливість прийняття Проекту Постанови № №4042 від 03.09.2020 полягала в створенні заходів, направлених на належну профілактику, діагностику та лікування хворих дітей на цукровий діабет. Наразі в Україні не існує жодних сумнівів щодо необхідності забезпечення належного рівня медичної допомоги для дітей хворих на цукровий діабет, оскільки випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом та кількість випадків ускладнень, зумовлених цією хворобою, повсякчас зростає.

Проектом Постанови № №4042 від 03.09.2020 запропоновано втілити якнайшвидше наступні заходи:

1)створити і забезпечити належне функціонування системи профілактики та діагностики дітей на цукровий діабет;

2)запровадити скринінг цукрового діабету під час щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів серед дітей;

3)надати відповідним закладам охорони здоров’я державної та комунальної власності, які здійснюють щорічні обов’язкові медичні профілактичні огляди серед дітей, спеціальні технічні засоби для забору крові та вимірювання рівня цукру в крові за рахунок коштів державного бюджету;

4)привести у відповідність до міжнародних стандартів надання медичної допомоги дітям хворим на цукровий діабет в Україні;

5)забезпечити хворих лікарськими засобами та виробами, зокрема, виділення для хворих дітей приладів безперервного контролю цукру та інших матеріалів за рахунок державного бюджету.

6)передбачити фінансування заходів необхідних на реалізацію зазначеної Постанови за рахунок медичної субвенції на відповідний бюджетний період.

У Проекті Постанови № №4042 від 03.09.2020 вказано, що ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття, тобто з 13.04.2021 р.

Законопроект № 5138-1 від 11.03.2021 «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу» (далі – Законопроект № 5138-1 від 11.03.2021) був прийнятий у цілому Верховною Радою України 13.04.2021 року.

Основним завданням Законопроекту № 5138-1 від 11.03.2021 є можливість поступового перетворення санаторних шкіл в умовах децентралізації, широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи (школи-інтернати).

У пояснювальній записці до Законопроекту № 5138-1 від 11.03.2021 вказано, що вище зазначені заходи допоможуть органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб громади. Отже, буде створено підґрунтя для поступового реформування, врахувавши інтереси усіх учасників освітнього процесу.

2. Законопроект № 5138-1 від 11.03.2021 передбачає викладення підпункту 8 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» у новій редакції, а також доповнення частини другої статті 32 новим абзацом.

Отже, розглянемо передбачені зміни, запропоновані Законопроектом № 5138-1 від 11.03.2021.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» доповнено порядком здійснення реорганізації і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості. А тому передбачається, що реорганізація і ліквідація спеціальних закладів загальної середньої освіти має відбуватися лише після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Окрім цього, закріплено положення, згідно з яким до 1 липня 2022 року засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) зобов’язані вже після погодження проекту центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (Міністерством освіти і науки України) змінити тип таких закладів освіти на один з типів закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.

Саме тому наразі організація освітньої та медичної діяльності санаторної школи врегульована Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 1026. Такі санаторні школи поєднують у собі навчальний процес та лікувальні заходи. Навчання в санаторній школі відбувається за індивідуальною освітньою траєкторією та в оздоровчому режимі.

Однак на сучасному етапі постала необхідність перетворення таких закладів освітньої мережі відповідно до потреб громади та створити рівні умови для кожної дитини у доступі до здобуття повної загальної середньої освіти без обмежень за різними критеріями. Це і є головним завданням Законопроекту № 5138-1 від 11.03.2021.

3. Також 13.04.2021 року парламентарі прийняли у цілому Законопроект № 5187 від 02.03.2021 «Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності)» (далі – Законопроект № 5187 від 02.03.2021). У Законопроекті № 5187 від 02.03.2021 зазначається, що його положення набирають чинності з 30.06.2021 року.

По-перше, варто зазначити, що з набранням чинності Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», який по суті започаткував систему реабілітації у сфері охорони здоров’я в Україні, відбулися зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Такі зміни вказують на те, що з переліку страхових випадків виключено основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соціального страхування України, а саме «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві». Натомість внесеними змінами передбачено страховий випадок внаслідок: «тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві» Такі зміни значно звужують права застрахованих осіб і коло осіб, які мають право на матеріальну допомогу.

А тому метою Законопроекту № 5187 від 02.03.2021 є виправлення вищеописаної соціальної несправедливості шляхом прийняття відповідних змін у законодавстві.

Законопроектом № 5187 від 02.03.2021 пропонується внести зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», відповідно до яких відновити право застрахованих осіб отримувати матеріальну допомогу за страховим випадком: «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві».

Тобто із набранням чинності цих положень, право на матеріальну допомогу отримає більш широке коло осіб внаслідок їх тимчасової непрацездатності через захворювання або травму, не пов’язаною з нещасним випадком на виробництві, а також при тимчасовій непрацездатності на період реабілітації особи внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

4. Окрім цього, 13.04.2021 року народні депутати України прийняли у цілому Законопроект №5014 від 04.02.2021 «Про внесення змін до Розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» (далі – Законопроект №5014 від 04.02.2021).

З огляду на складну епідеміологічну ситуації в Україні, через широке поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), до парламенту було внесено Законопроект №5014 від 04.02.2021, яким запропоновано надати учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Тобто в поточному році учні (студенти), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.

А тому у разі якщо особа здобула загальну середню освіту і не планує вступати до закладів вищої освіти, то вона може не проходити державну підсумкову атестацію, у тому числі і зовнішнє незалежне оцінювання.

Отже, Законопроект №5014 від 04.02.2021, який прийнятий в цілому 13.04.2021 року спрямований на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій учням (студентам) у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією.

Автор: Катерина Чала

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

35 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *