Що передбачає законопроект №4470?

Що передбачає законопроект №4470?

15 грудня, Верховна Рада України ухвалила проект Закону про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції№ 4470 від 07.12.2020 (далі – законопроект №4470 від 07.12.2020), покликаний відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК). Прийняття обумовлено ухваленням Конституційним Судом України (далі – КС України) Рішення № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яке значно звузило повноваження НАЗК, скасувавши їх більшу частину. Тобто, законопроект №4470 від 07.12.2020 покликаний зберегти ефективність та пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.

Важливість законопроекту №4470 від 07.12.2020, згідно з пояснювальною запискою до нього, полягає і у встановленні додаткових особливостей щодо здійснення повноважень НАЗК стосовно суддів, суддів КС України для забезпечення дотримання гарантій незалежності вказаних осіб.

Головним положенням законопроекту стало встановлення повноважень щодо здійснення НАЗК моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Зазначається, що припис про усунення порушення НАЗК є обов’язковим для виконання. Зокрема, про результати виконання припису НАЗК посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису.

До того ж, законопроектом №4470 від 07.12.2020 конкретизується повноваження щодо забезпечення контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

З огляду на запропоновані зміни, НАЗК матиме право автоматизованого доступу до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі, тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі, урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. Для належного здійснення НАЗК своїх повноважень він забезпечується відкритим цілодобовим доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом можливості перегляду, копіювання та друкування інформації.

Також розширено та конкретизовано повноваження НАЗК щодо можливості проведення за власною ініціативою перевірок можливих фактів порушення вимог закону, внесення приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим законом, захисту викривачів. Окрім цього, НАЗК може ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також складати протоколи про адміністративні правопорушення.

НАЗК також наділено правом порушити перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою чи перед Офісом генпрокурора питання про звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.  

Щодо його повноважень стосовно суддів та суддів КС, то НАЗК забезпечує виявлення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, корупційних правопорушень та таких, що пов’язані з корупцією у їх діяльності, та повинен у відповідний спосіб проінформувати Вищу раду правосуддя (далі – ВРП) або КС України.

При адміністративному правопорушенні, пов’язаному з корупцією, голова НАЗК або заступник складає протокол та інформує про це ВРП чи голову КС України. Натомість при корупційному правопорушенні голова НАЗК чи його заступник вже затверджує висновок та інформує про це ВРП та голову КС України. У разі не подання декларації суддями чи суддями КС НАЗК має повідомити про це ВРП чи голову КС України. Тоді ВРП, КС України відповідно до наданих законом повноважень вже будуть вирішувати питання про притягнення судді, судді КС до відповідальності у встановленому законом порядку. Однак важливим при цьому є те, що припис НАЗК не вноситься з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею КС України конституційного провадження.

Окрім цього, основними здобутками законопроекту №4470 від 07.12.2020 є встановлення особливостей проведення повних перевірок декларацій, моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів КС України.

Наразі законопроект №4470 від 07.12.2020 перебуває на етапі підписання Президентом України, тому найближчим часом чекаємо на набрання ним законної сили, що відбудеться на наступний день за днем його опублікування.

Автор: Чала Катерина

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

32 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *