#проти_НП: розгляд справи про адміністративне правопорушення

Кредитні відносини у практиці Верховного Суду: відступ від попередньої позиції

Продовжуючи тематику захисту своїх прав та свобод у відносинах з Національною поліцією, ми хочемо детально розповісти Вам, як має проходити розгляд справи про адміністративне правопорушення, які Ви маєте права під час даної процедури, що має право вимагати поліцейський та, врешті-решт, яким чином можна оскаржити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Якщо поліцейський вирішив розглядати справу стосовно Вас, слід згадати ст. 245 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП), в якій зазначається, що завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Також слід сказати, що працівники поліції мають з’ясувати питання чи може загалом початися провадження у справі про адміністративне правопорушення на підставі ст. 247 КУпАП, де зазначено, що провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за наявності хоча б однієї з таких обставин:

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу;

8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту;

9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

На жаль, на практиці працівники досить рідко застосовують дану статтю, в зв’язку з чим певні питання можуть поставати під час подальшого розгляду справи.

В подальшому поліцейський має ініціювати процедуру підготовки до розгляду справи, керуючись ст. 278 КУпАП, відповідно до якої орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

На даній стадії Ви вже маєте право заявляти клопотання. Насамперед є можливим звернутися до поліцейського з клопотанням про витребування необхідних матеріалів справи.  Докази є необхідними додатковими матеріалами по справі, в зв’язку з чим поліцейський має обов’язково перевірити їх наявність.

Після стадії підготовки до розгляду справи починається стадія безпосереднього розгляду справи. Поліцейський має представитися, назвати час і місце розгляду справи, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки. Працівник поліції зобов’язаний роз’яснити Ваші права передбачені у ст. 268 КУпАП. Зокрема, Ви маєте право:

1) знайомитися з матеріалами справи,

2) давати пояснення;

3) подавати докази;

4) заявляти клопотання;

5) при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;

6) виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

7) оскаржити постанову по справі.

На даній стадії поліцейський має безперешкодно надати Вам можливість скористатися даними правами. В той же час, Ви можете звернутися до поліцейського та повідомити про намір переглянути наявні докази. В разі відсутності таких доказів провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю. Якщо докази наявні і Ви їх переглянули, однак не погоджуєтеся з ними, Вам слід повідомити про це. Водночас, слід пам’ятати, що ст. 252 КУпАП передбачає наступне положення: орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Про те, що є доказами в такому провадженні, ми можемо дізнатися із положень ст. 251 КУпАП, де зазначено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками.

Слід наголосити, що рапорт працівників поліції та їх усні показання не є доказами у справі про адміністративні правопорушення відповідно до усталеної судової практики, де суди чітко вказують, що рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості особи у вчиненні адміністративних правопорушень. Останній є зацікавленою особою, а тому постає питання щодо неупередженості та об’єктивності його ставлення до результатів розгляду справи. Це ж саме стосується твердження: “ми бачили Ваше правопорушення”.

Стаття 280 КУпАП закріплює обов`язок посадової особи при розгляді справи про адміністративне правопорушення з`ясувати чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Дуже часто поліцейські не досліджують обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання.

Важливим аспектом є право на професійну правничу допомогу адвоката. Якщо Ви повідомили поліцейського про намір скористатися послугами свого адвоката, він зобов’язаний дочекатися захисника, а у разі, якщо Ви не маєте свого адвоката, слід вимагати надання безкоштовного адвоката (адвоката із центру надання безоплатної правової допомоги). Перешкоджати в реалізації Ваших конституційних прав та прав наданих в ст. 268 КУпАП поліцейському забороняється. Відповідно до п.1 ч.1 ст. 18 ЗУ «Про Національну поліцію» поліцейський зобов’язаний неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;

Також слід звернути увагу на ч. 5 ст. 258 КУпАП, яка містить положення про те, що якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов’язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу, крім випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185-3 цього Кодексу, правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі, або порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису). Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Важливо пам’ятати, що Ви не зобов’язані передавати дані документи поліцейському.

Якщо поліцейський оцінив докази, вирішив притягнути Вас до адміністративної відповідальності, склав постанову, якою визнав Вас винним у вчиненому і просить підписати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, Ви можете її підписувати, адже відповідно до правових позицій судів, підпис водія у постанові про притягнення до адмінвідповідальності не є доказом вини. Саме тому у майбутньому не поставатиме питання про визнання Вашого підпису, як доказу вини.

Відповідно до вимог ст. 284 КУпАП, по справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього Кодексу;

3) про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.

Якщо ж вашу вину не доведено, поліцейський зобов’язаний винести постанову про закриття провадження.

Нарешті, останнє про що Вам слід знати, це про право на оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Ви можете оскаржити постанову двома способами:

1) у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі);

2) в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Оскаржувати слід до управління патрульної поліції у відповідній області або ж до іншого структурного підрозділу поліції, до якого належить поліцейський, який наклав штраф. Згідно зі ст. 25 КУпАП, адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених КАС України. Якщо така особа не має місця проживання (перебування) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.

Обов’язково слід зазначити про строки оскарження. Так, відповідно до ст. 289 КУпАП, скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Отже, захищайте свої права та інтереси у відносинах з Національною поліцією України, знайте свої права та обов’язки та не дозволяйте свавільно обмежувати їх чи перешкоджати їх реалізації. Дотримуйтесь Правил дорожнього руху та бажаємо Вам якнайменше зустрічатися із працівниками поліції.

Судова практика: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89325656

https://reyestr.court.gov.ua/Review/88810587

https://reyestr.court.gov.ua/Review/83196852

    

Автор:                                                                             Клочко Максим

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

128 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *