Конституційний суд: збалансованість державного бюджету

Конституційний суд: чи є статутний капітал приватного підприємства є об’єктом права спільної сумісної власності?

До Конституційного Суду України (далі – КС України) звернувся Кабінет Міністрів України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України і словосполучення “збалансованість бюджету”, використаного в частині третій цієї статті у системному зв’язку з частиною другою статті 95, статтею 46 Конституції України.

Кабінет Міністрів України обґрунтовував практичну необхідність в офіційній інтерпретації вказаних положень Конституції України потребою в їх реалізації під час формування, затвердження та виконання Державного бюджету України на відповідний рік.

Серед юридичних університетів, які надавали свій коментар з приводу конституційного провадження, була Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, на сьогоднішній день – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

КС України звернув свою увагу на важливість цього питання і розглянув його у складі Великої палати Конституційного Суду України.

Вирішуючи питання про офіційне тлумачення словосполучення “збалансованість бюджету”, використаного у ч. 3ст. 95 Конституції України, у системному зв’язку з положеннями ч. 2 ст. 95, ст. 46 Конституції України, КС України виходить з такого : “Україна проголошена демократичною, соціальною правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права (ст.1, 8 Конституції України)… Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами (ч. 1 ст. 95 Конституції України).”

У своєму рішенні КС України зазначає те, що: “Словосполучення “держава прагне”, на думку Конституційного Суду України, означає намагання і обов’язок держави спрямовувати свою діяльність на виконання певного, визначеного Конституцією України завдання.

Аналіз термінів “баланс”, “збалансувати”, “бюджет збалансований” свідчить, що збалансованість бюджету (держави, регіону) передбачає рівномірне (паритетне) співвідношення між його видатковою і доходною частинами, дотримання відповідності видатків доходам…

Положення ч. 3 ст. 95 Конституції України, згідно з яким держава прагне до збалансованості бюджету України, КС України розглядає як намагання держави при здійсненні бюджетного процесу дотримуватися рівномірного співвідношення між доходною та видатковою частинами Державного бюджету України і як її завдання та обов’язок при цьому реалізовувати конституційні засади розвитку і зміцнення демократичної, соціальної, правової держави, забезпечення її суверенітету і економічної самостійності, утвердження прав і свобод людини.”

Системний зв’язок зазначених статей у клопотанні КС України проводить так :“Зі змісту ч. 2 ст. 95 Конституції України, якою встановлюється, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, випливає, що вони не можуть визначатися іншими нормативно-правовими актами. Самі ж загальносуспільні потреби, до яких належить і забезпечення права на соціальний захист громадян України, проголошений у ст. 46 Конституції України, передбачаються у державних програмах, законах, інших нормативно-правових актах. Визначення відповідних бюджетних видатків у законі про Державний бюджет України не може призводити до обмеження загальносуспільних потреб, порушення прав людини і громадянина, встановлених Конституцією України…”

Таким чином, КС України заначив, що в аспекті конституційного подання положення ч. 3 ст. 95 Конституції України “держава прагне до збалансованості бюджету України” у системному зв’язку з положеннями ч. 2 цієї статті, ст. 46 Конституції України треба розуміти: “як намагання держави при визначенні законом про Державний бюджет України доходів і видатків та прийнятті законів, інших нормативно-правових актів, які можуть вплинути на доходну і видаткову частини бюджету, дотримуватися рівномірного співвідношення між ними та її обов’язок на засадах справедливого, неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами, територіальними громадами враховувати загальносуспільні потреби, необхідність забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя.”

Рішення КС України від 27 листопада 2008 року № 26-рп/2008

 

Автор: Валерія Короленко

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

 

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

94 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *