Найцікавіші законопроекти Верховної Ради України від 15.09.2020 року

Верховна Рада України продовжує провадити законопроектну діяльність, а з її результатами Вас і надалі ознайомлює Юридична клініка, тому пропонуємо до вашої уваги найцікавіші законопроекти Верховної Ради України від 15.09.2020 року:

1. Законопроект № 3995. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах.

Прийнято. Даним законопроектом передбачається внесення змін до статті 222 Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати місцевих рад.

Проектом закону вилучається пункт 9 зазначеної статті, яким встановлено вимогу надання довідки про наявність чи відсутність судимості у кандидата. Таким чином, відомості про наявність судимості зазначатимуться лише в автобіографії кандидата.

2. Законопроект № 3553. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку.

Прийнято в першому читанні. Даним законопроектом передбачається внесення змін до ряду нормативно-правових актів щодо врегулювання питань виконання військового обов’язку та здійснення військового обліку. Зокрема, проектом закону пропонується створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів. Також проектом акту оновлюється порядок обліку призовників та військовозобов’язаних, запроваджується облік резервістів.

Окрім того, законопроектом запроваджується новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, урегульовується порядок її організації та проведення та закріплюються відповідні гарантії. Законопроектом також передбачається вдосконалення порядку функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів в частині внесення, редагування та іншої взаємодії з даними, що у ньому містяться.

3. Законопроект № 3851. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій.

Прийнято в першому читанні. Даним законопроектом передбачається внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання державної підтримки сферам культури, туризму та сектору креативних індустрій. Зокрема, проектом акту пропонується звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств для юридичних осіб та податком на доходи фізичних осіб для громадян доходи у вигляді цільових культурних грантів, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій у порядку, установленому законом. Звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб також суми відповідних культурних грантів за умови їх повного та цільового використання.

Окрім того, проектом закону запроваджується знижена ставка податку на додану вартість у розмірі 7% щодо послуг у сфері культури, передбачених законом. Також знижена ставка застосовуватиметься до постачання послуг з кінематографу щодо фільмів, озвучених україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху. Законопроектом передбачаються також інші пільги для розвитку національної кінематографічної спадщини. Проектом закону також пропонується застосовувати знижену ставку податку на додану вартість у розмірі 7% до послуг з тимчасового розміщення, що надаються готелями та іншими засобами тимчасового розміщення.

4. Законопроект № 3648. Проект Закону про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Передано на повторне друге читання. Даним законопроектом вносяться зміни до чинного законодавства щодо безпеки та якості донорської крові та компонентів крові, забезпечивши відповідність його положень вимогам європейського регулювання. Зокрема, проектом акту встановлюються вимоги та стандарти щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові, що відповідають вимогам, передбаченим Директивами ЄС.

Окрім цього, законопроектом пропонується забезпечити умови для інформатизації системи крові України шляхом створення Національного реєстру донорів крові або компонентів крові, а також осіб, що не можуть бути донорами, а також забезпечити створення та функціонування Компетентного органу для здійснення ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їх діяльністю, забезпечення збору та обробки інформації.

5. Законопроект № 1109. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України “Про споживче кредитування”.

Прийнято. Даним законопроектом вносяться зміни до чинного законодавства щодо розширення сфери дії Закону України “Про споживче кредитування”. Зазначеним проектом закону пропонується поширити дію Закону України “Про споживче кредитування” на кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця та кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору.

Окрім того, проектом акту обмежується сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання зобов’язань, подвійною сумою, одержаною споживачем за договором. Така сума не може бути збільшена за домовленістю сторін. Законопроект передбачає обов’язковою умовою надання кредиту передачу інформації щодо нього в бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.  Разом з цим, термін внесення кредитним бюро відомостей по кредиту скорочується до трьох робочих днів.

 

Огляд підготував:

Ромашко Олександр,

3 курс, ІПКЮ, 14 група.

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

53 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *