Еволюція Державної податкової служби в Україні

З початку розвитку податкової системи незалежної України постало питання створення органу, що контролював би низку податкових процесів. Створення податкової системи, яка б у своїй основі мала чітку організацію порядку стабільної сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, набуло неабиякої актуальності.

Перші ж кроки у цьому напрямі було зроблено ще в 1990 р.: податкову службу утворено 1 липня 1990 р. згідно з постановою Ради Міністрів України від 12 квітня 1990 р. № 74 «Про створення державної податкової служби в Українській РСР». Ухвалений 4 грудня 1990 р. Закон УРСР «Про державну податкову службу в Українській РСР» визначив статус, функції та правові основи діяльності податкових органів. Законом України від 7 липня 1992 р. було внесено зміни, згідно з якими державна податкова служба в Укра­їні створюється при Міністерстві фінансів України у складі Головної державної податкової інспекції України та державних податкових інспекцій у Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Кількість податкових інспекцій тоді складала 53.

В основу побудови організаційної структури органів ДПС України було покладено структуру жорсткої вертикальної централізації з прив’язкою до адміністративно-територіального устрою держави. Така організаційна структура була об’єк­тивною необхідністю в період розробки основ податкового законодавства країни, створення методологічної бази його реалізації на практиці, налагодження механізму нарахування і стягнення податків..  Закон Української РСР від 25.06.91 р. № 1251­ХІІ «Про систему оподаткування».

Набрання чинності цим Законом вважається початком становлення віт­чизняної податкової системи. Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, права, обов’язки і відповідальність платників, а також контрольні функції податкових органів.

Як ми розуміємо, податкові процеси є досить неоднозначними для розуміння. Так само неоднозначно почалася історія реформування податкових органів в незалежній Україні.

В період з 1990 р. по 1994 р. такий орган мав назву Головна державна податкова інспекція Української РСР. З 1994 р. по 2000 р. він найменувався як Головна державна податкова інспекція України, ГДПІ. Принципову модернізацію податкової служби здійснено відповідно до указів Президента України від 22.08.96 р. «Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій» та від 30.10.96 р. «Питання державних податкових адміністрацій».

ДПА України стала центральним органом виконавчої влади, а державні податкові адміністрації в областях, районах, містах і районах у містах — самостійними одиницями, які не входять до складу місцевих державних адміністрацій. На виконання Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» розпочато реорганізацію ДПА України у ДПС України. З метою забезпечення виконання вимог зазначеного Указу та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2010 р. № 2219­р «Про утворення комісій з проведення реорганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади» ДПА України 21 грудня 2010 р. затверджено склад комісії з проведення реорганізації ДПА України.

Датою створення ДПС України як центрального органа виконавчої влади можна вважати 12 травня 2011, коли було затверджено Положення про Державну податкову службу України. Важливим етапом у розвитку податкової служби стало ухвалення в грудні 2010 р. Податкового кодексу України, який заклав підвалини нової податкової політики в державі. Це — відкритість для платників податків та стимулювання економічного зростання. Державна податкова служба України наразі створює для платників податків умови, які б заохотили їх працювати відкрито, у рівних конкурентних умовах.

Надалі такий орган був реформований у Міністерство доходів та зборів. Утворений на підставі Указу Президента України 24 грудня 2012 року шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України у єдиний орган. Досить цікавим є те, що даний орган об’єднував функції митниці в Україні та податкового органу в Україні. Тяжко сказати, що це було правильним рішенням зі сторони уряду. Дані органи мають існувати незалежно один від одного з власними компетенціями та повноваженнями. Врешті, фінальним етапом реформування стало  рішення про розділення Державної фіскальної служби на податкову та митну служби Постановою Кабінету Міністрів України №-1200 від 18 грудня 2018 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України». Після довготривалих затверджень, реєстрацій та рішень 21 серпня 2019 року дані органи починають функціонувати.

Отже, ми бачимо, що даний орган є надважливим в публічному адмініструванні, адже від нього залежить наповнення державного бюджету України і саме тому законодавець намагається знайти оптимальну модель організації та діяльності. Податковий та митний орган мають працювати окремо і регулюватися різними нормативно-правовими актами, мати власні повноваження.

Офіційний сайт ДПС: https://tax.gov.ua/.

Контакти для подання запитів на отримання публічної інформації або для подання усних та електронних звернень громадян:

– по телефону: 0-800-501-007;

 

Автор: Клочко Максим

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». 

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

24 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *