Верховний Суд: питання, що підлягають з’ясуванню для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

Особа проживала в квартирі разом зі своєю дружиною та повнолітніми дітьми, при цьому мала право на пільгу у розмірі 50 відсотків за спожиту електричну енергію на підставі Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Даним законом пільговий обсяг кіловат надається в розмірі 130 кВ/г з однієї особи та додатково 30 кВ/г на іншого члена сім’ї (дружину).

Комунальне підприємство звернулося з позовом до споживача, що мав право на пільгу, в зв’язку з виникненням в такого споживача заборгованості з оплати електроенергії. Натомість відповідач заперечував проти позову посиланням на те, що надавач комунальної послуги не здійснив врахування додаткових пільгових кіловат, на які споживач мав право через проживання разом з ним повнолітніх дітей, а визначений відповідачем пільговий обсяг 160 кВ/г є заниженим.

Суди першої та апеляційної інстанції погодилися з комунальним підприємством, вказавши, що повнолітні діти не входять до складу сім’ї особи лише на підставі спільного проживання, натомість мають існувати докази на підтвердження спільного ведення господарства.

З такими рішеннями споживач не погодився на подав касаційну скаргу, яку обґрунтовував неправильним врахуванням судами попередніх інстанцій рішення Конституційного Суду України від 03 червня 1999 року

№ 5-рп/99, яким визначено, що членами сім`ї військовослужбовця, працівника міліції, особового складу державної пожежної охорони відповідно до пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» необхідно розуміти особу, що перебуває з суб`єктом права на пільги щодо оплати користування житлом і комунальними послугами у правовідносинах, природа яких визначається: кровними (родинними) зв`язками або шлюбними відносинами; постійним проживанням з військовослужбовцем, працівником міліції, особового складу державної пожежної охорони; веденням з ним спільного господарства. Членами сім`ї військовослужбовця, працівника міліції, особового складу державної пожежної охорони можуть бути визнані й інші особи за умов постійного проживання разом з суб`єктом права на пільги і ведення з ним спільного господарства, тобто не лише його (її) близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, баба), але й інші родичі або особи, які не перебувають з військовослужбовцем, працівником міліції, особового складу державної пожежної охорони у безпосередніх родинних зв`язках (неповнорідні брати, сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші). Крім того, відповідно до положень Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» до членів сім`ї військовослужбовця також відносяться особи, які перебувають на утриманні у військовослужбовця чи отримують від нього допомогу, яка є постійним і основним джерелом засобів його існування.

Верховний суд у складі Касаційного цивільного суду здійснив касаційний перегляд даної справи та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій, вказавши при цьому наступне:

«За висновками, викладеними у цьому ж рішенні, право на отримання 50-відсоткової знижки на оплату жилої площі та комунальних послуг для дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця, який загинув, помер, пропав безвісти або став інвалідом під час проходження військової служби, працівника міліції чи особового складу державної пожежної охорони, виникає за наявності лише однієї умови – належності до сім`ї суб`єкта права на зазначені пільги.

Суттєвим правовим чинником для визначення кола осіб, яким надається право на пільги щодо оплати житлово-комунальних послуг, є факт їх спільного проживання з суб`єктом права на такі пільги. Це випливає з положень статті 64 ЖК Української РСР, інших законів України та тих міжнародних угод, які стали невід`ємними складовими національного законодавства.

Конституційний Суд України в зазначеній справі дійшов до висновку, що під членом сім`ї військовослужбовця, працівника міліції, особового складу державної пожежної охорони за змістом пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої та п`ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» треба розуміти особу, що перебуває з суб`єктом права на пільги щодо оплати користування житлом і комунальними послугами у правовідносинах, природа яких визначається: кровними (родинними) зв`язками або шлюбними відносинами; постійним проживанням з військовослужбовцем, працівником міліції, особового складу державної пожежної охорони; веденням з ним спільного господарства. Такі ознаки (вимоги) застосовуються диференційовано при конкретному визначенні членів сім`ї, які мають право на зазначені пільги.

Таким чином, вирішуючи питання про встановлення кола членів сім`ї, які підпадають під пільги надані військовослужбовцю, в кожному конкретному випадку судам необхідно встановити, окрім родинних зв`язків або шлюбних відносин також наявність факту постійного проживання з військовослужбовцем та ведення з ними спільного господарства, а також існування інших обставин які необхідні для встановлення членів сім`ї (перебування повнолітнього на утриманні у військовослужбовця та інше)».

            Отже, одержуючи субсидію, або претендуючи на її одержання в майбутньому, рекомендуємо Вам враховувати викладені правові висновки, які полягають в необхідності доведення не лише факту спільного проживання з іншими членами родини, а й доведення факту спільного ведення господарства з такими особами.

 

Рішення ВС/КЦС від 10.07.2019 у справі 645/1811/16-ц

 

Автор:                                                                                    Трофімов Богдан

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

65 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *