Законодавство, що регулює інвестиційну політику в Україні

Одним із найважливіших завдань кожної держави є створення стабільної економічної системи, яка буде органічно вписуватися в стандарти цивілізованого світу. Головною складовою цього завдання є формування обґрунтованої інвестиційної політики та сприятливого інвестиційного клімату, як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. У цьому напрямку в державі необхідно проводити плідну роботу, приймати безліч законів та інших правових актів, на основі яких будуть розроблятися різні програми розвитку інвестиційної діяльності, а також буде проведено детальний аналіз ефективності їх виконання і виявлено фактори, що призводять до їх невиконання. У рамках цієї статті пропонуємо якраз розглянути законодавче регулювання інвестиційної політики в Україні.

У першу чергу, варто окреслити, що інвестиційна політика – це комплекс цілеспрямованих заходів, які держава здійснює, щоб створити сприятливі умови для суб’єктів господарювання з метою пожвавлення інвестиційної діяльності, розвитку економіки, підвищення ефективності виробництва і вирішення соціальних проблем. У зв’язку із цим важливим аспектом є формування стійкого законодавчого підґрунтя для регулювання інвестиційної політики.

Основними нормативними актами в Україні можна виділити:

– Конституцію України, зокрема положення стосовно забезпечення соціальної орієнтації економіки та належного захисту суб’єкту господарювання;

– Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII, який закріплює основні умови та засади інвестиційної діяльності на території України. Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування економіки України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції. Зокрема у Законі закріплено поняття інвестицій, інвестиційної діяльності та безпосереднє її здійснення;

– Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-XII, в якому визначено іноземне інвестування як різновид зовнішньоекономічної діяльності та наголошується на досягненні соціального ефекту завдяки іноземним інвестиціям;

– Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР, в якому наголошено на особливостях правового режиму іноземного інвестування в Україні, зокрема стосовно видів інвестицій, форм здійснення та підприємств із залученням іноземних інвестицій;

– Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» 6 вересня 2012 р. № 5205-VI, який визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013-2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки. Закон спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць, розвитку регіонів.

Незважаючи на цей перелік основних актів, які безпосередньо охоплюють інвестиційну політику, у національному законодавстві України містяться безліч  інших актів, які також посідають чільне місце у забезпеченні інвестицій. Зокрема це Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» тощо. Варто наголосити на нормативні акти й локальної дії, як наприклад Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова», який регулює функціонування інвестиційної політики в межах одного регіону, закріплюючи основні засади залучення інвестицій.

Підсумовуючи, ще раз зазначимо, що одним із факторів, які створюють передумови для економічного зростання і стійкого місця України у світовій економіці, є вдосконалення стабільного і впорядкованого законодавства у сфері інвестиційної діяльності.

 

Автор: Потапова Лоліта

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

211 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *