ЯК ПРАЦЮЄ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕСІЙНИЙ ФОНД?

Питання заощадження коштів з метою достойно зустріти старість виникає у кожної людини й, що доволі закономірно, не лише в похилому віці. Коли перед нами постає вибір до якої системи пенсійного страхування звернутися, перший акт, на який варто звернути увагу, – це Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Цей документ передбачає дві можливі системи пенсійного страхування: систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, систему накопичувального пенсійного забезпечення. Недержавний пенсійний фонд є інститутом, що задіяний у обох цих системах. Яким же чином працює недержавний пенсійний фонд та яка мета його функціонування.

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», недержавний пенсійний фонд є юридичною особою, створеною відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації, функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку.

Особами, що тісно взаємодіють з недержавним пенсійним фондом (далі – НПФ), є вкладники, учасники та засновники. Для нас важливим є встановити різницю між учасниками та вкладниками. Учасником НПФ – це фізична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до пенсійного фонду та яка має право на отримання пенсійних виплат або отримує такі виплати з пенсійного фонду. Вкладник НПФ – це особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону. Вкладником може бути як сам учасник, тобто ви самостійно сплачуєте пенсійні внески на свою користь і за їх рахунок отримаєте пенсійні виплати, так і, для прикладу, роботодавець. В будь-якому випадку, якщо пояснювати простіше, вкладник – лише сплачує пенсійні внески, а учасник – особа, що одержує пенсійні виплати.

Особливості НПФ залежать від його виду. Він може бути відкритим, корпоративним, професійним. Так, якщо ви бажаєте укласти пенсійний контракт, відкритий НПФ буде зобов’язаний укласти його з вами, адже його вкладниками можуть бути будь-які особи. З іншого боку адміністратор корпоративного та професійного НПФ може вам відмовити в укладенні такого контракту, у разі, якщо ви не відповідатимете вимогам, що ставлять такі фонди до своїх вкладників та учасників. Так у професійних НПФ учасниками можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду.

Основою діяльності НПФ є укладення пенсійних контрактів з вкладниками на користь учасників такого фонду. Відповідно до ст. 55 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. Кошти вкладника розміщуються на індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді. Адміністратор зобов’язаний надати можливість вкладнику та учаснику фонду до укладення пенсійного контракту ознайомитися із статутом пенсійного фонду, пенсійними схемами, що використовує пенсійний фонд, та проектом пенсійного контракту. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше у двох примірниках. Разом з примірником (копією) пенсійного контракту адміністратор повинен надати вкладнику та учаснику фонду:

– пам’ятку з роз’ясненнями основних положень пенсійного контракту;

– копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;

– на вимогу вкладника або учасника – витяг з основних положень статуту або копію статуту пенсійного фонду.

Основним елементом пенсійного контракту є пенсійна схема, тобто сукупність умов та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється пенсійним фондом у конкретному випадку. НПФ може розробити кілька пенсійних схем, відповідно до яких, здійснюватиме пенсійне забезпечення. Крім цього особливого пункту, Ви як вкладник маєте деталізувати положення, що стосуються строку дії пенсійного контракту, умови його зміни та розірвання; порядку розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду; прав, обов’язків, відповідальності сторін та порядок розв’язання спорів; розмір пенсійних внесків та умови його зміни.

Укладення пенсійного контракту з НПФ є ефективним способом пенсійного страхування, що будується на договірних засадах, добровільності та рівності сторін. Встановлення таких правовідносин потребує детального вивчення умов пенсійного контракту та механізму роботи НПФ.

 

Автор: Повх Аліна

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в цій публікації думки необов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

195 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *