Що таке туристичне страхування?

Ми часто перетинаємо кордон з метою туризму. Зрозуміло, що підготовка до такої поїздки є тривалою та детальною: підготовка документів, вирішення питань з житлом, планування екскурсій та цілий ряд інших питань.  Саме в цей період майбутні туристи зустрічаються зі словосполученням «туристичне страхування».

Поняття «туристичне страхування» є спрощеною назвою для страхування туристів, що включає медичне страхування та страхування від нещасного випадку під час туристичної поїздки. Таке страхування надається на підставі укладеного договору страхування. Він може бути укладений між туристичним агентством (страхувальником) та страховою компанією (страховиком), де застрахованою особою виступатиме турист, чи між самою особою (туристом) та страховою компанією. Договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування.

Питання страхування туристів врегульоване ст. 16 Закону України «Про туризм» та ст. 7 закону України «Про страхування». Відповідно до норм обох цих законів медичне страхування туристів та страхування від нещасного випадку є обов’язковим.

Якщо мандрівник не має страховки, то за нього її має оформити компанія, яка відправляє цього туриста в подорож. Якщо ж турист самостійно уклав договір на таке страхування, то у цьому випадку він зобов’язаний завчасно підтвердити туроператору чи турагенту наявність належним чином укладеного договору страхування.

Обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування здійснюється один раз на весь період туристичної подорожі. За вимогою туриста туроператор чи турагент забезпечують страхування інших ризиків, пов’язаних із здійсненням подорожі. Ці види страхування матимуть уже добровільний характер. Також за бажанням туриста з ним може бути укладено угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з анулюванням договору на туристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з передчасним поверненням до місця проживання при настанні нещасного випадку або хвороби.

При укладенні договору про страхування, в тому числі й туриста, необхідно звернути увагу на загальні аспекти. Відповідно до Цивільного кодексу України ст. 979 за договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

По-перше, у договорі має бути чітко визначити страховий випадок, тобто певна подія, з настанням якої Вам буде виплачена страхова сума. По-друге, має бути визначено розмір страхових платежів, що сплачуватимуться страховій компанії, та розмір страхової виплати, тобто тієї суми, що Ви отримаєте у разі настання страхового випадку. Особливу увагу варто приділити саме розміру страхового покриття, що пропонує Вам страхова компанія. Так на його розмір впливає місце призначення вашої туристичної подорожі. Це можна вважати особливістю туристичного страхування.

Так, якщо ми візьмемо країни ЄС, то на них поширюється дія Кодексу Спільноти з візових питань (Візового кодексу ЄС) затвердженого Регламентом Європейського парламенту та Ради про запровадження Кодексу Спільноти з візових питань від 16 червні 2009 року № 2006/0142. Стаття 15 цього документу визначає обов’язковий мінімальний розмір страхового покриття обов’язкового медичного страхування (що є, в тому числі, елементом туристичного страхування) у сумі 30 тисяч євро.  У даному випадку ця норма має імперативний характер, а тому страхові компанії мають передбачати таку мінімальну суму страхового покриття у договорі обов’язкового медичного страхування для туриста, що бажає відвідати країни Європейського Союзу.

Кожен з вказаних вище питань має бути детально обговорений та викладений у договорі туристичного страхування. Ви маєте пам’ятати, що вирішення необхідних правових аспектів оформлення Вашої подорожі, невід’ємним елементом яких є й страхування, стане запорукою її безпечності та убереже Вас від неприємних несподіванок.

 

Автор: Вільнікова Анастасія

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в цій публікації думки необов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

196 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *