ЗАЯВА про надання інформації про споживчий кредит

____________________________________

(назва організації)

ЄДРПОУ: _______________

_______________________________________

(адреса)

_______________________________________

Тел.  ________________________________________
E-mail: ________________________________

_______________________________________

(ПІБ Заявника)

РНОКПП: _____________________________

серiя та номер паспорту __________________

_______________________________________

(адреса)

_______________________________________

Тел.  ________________________________________
E-mail: ________________________________

 

ЗАЯВА

про надання інформації про споживчий кредит протягом строку дії договору

 

«___».____.2020 мною укладено договір споживчого кредитування з _________________________, за яким  мені надано споживчий кредит на придбання ___________________________. Кредитний договір №________________________

 

Відповідно до ч.1 ст. 11 ЗУ «Про споживче кредитування» після укладення договору про споживчий кредит кредитодавець на вимогу споживача, але не частіше одного разу на місяць, у порядку та на умовах, передбачених договором про споживчий кредит, безоплатно повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю, надає виписку з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо погашення заборгованості, зокрема інформацію про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов у виписці), а також іншу інформацію, надання якої передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.

На підставі викладеного прошу надати наступну інформацію (станом на день надання відповіді на дану заяву):

  • поточний розмір заборгованості;

 

  • розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю;

 

  • інформацію про перерахунок залишку заборгованості, розміру щомісячного платежу, відсотків за кредитним договором тощо в зв’язку з переплатами по щомісячним платежам;

 

  • іншу інформацію, надання якої передбачено ЗУ «Про споживче кредитування»;

 

Також прошу надати виписку з рахунку/рахунків щодо погашення заборгованості, зокрема інформацію про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум

, а також іншу інформацію, надання якої передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.

 

«___»._____. 2020 року               _________________ _____________________

 

Запит_в_порядку_ЗУ_Про_споживче_кредитування

 

Автор: Трофімов Богдан

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в цій публікації думки необов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

95 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *