Заміна паспорта громадянина України

Заміна паспорта громадянина України

В умовах постійного удосконалення усіх сфер людського життя, неабиякої уваги потребує розгляд питань, пов’язаних із змінами в документообігу.

Так, відповідно до статті 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Паспорт виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, до якого вноситься додаткова (змінна) інформація, передбачена Законом.

 Але виникає логічне запитання: що робити зі старим варіантом документа, який підтверджує особистість, а саме, у формі «книжечки»?

Сьогодні паспорти громадянина України у формі книжечки не підлягають обов’язковій заміні на паспорти громадянина України у формі картки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України» (зі змінами) запроваджено оформлення і видачу паспорта громадянина України у формі картки громадянам України, який вперше оформляється вперше після досягнення 14-річного віку. Причому законодавством не передбачено обов’язку відмови від оформлення паспорта громадянина України у формі картки та оформлення натомість паспорта громадянина України у формі книжечки.

Для того, щоб обміняти паспорт-книжечку на паспорт у формі ID-картки необхідно подати відповідні документи для оформлення до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за зареєстрованим місцем проживання особи.

Які саме документі необхідні для обміну паспорта?

Заявник подає для обміну паспорта:

1) паспорт, що підлягає обміну;

2) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (окрім закінчення строку дії паспорту, а також якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток);

3) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

4) документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;

5) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;

6) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів).

7) одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру – для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби);

8) паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну);

9) заяву про зняття з консульського обліку.

Варто звернути увагу на те, що наразі до порядку денного Верховної Ради України 07.09.2021 року включено законопроект «Про паспорт громадянина України у формі книжечки» №3986.

У пояснювальній записці до проекту Закону зазначається, що «відхід від успадкованої з радянських часів системи документування фізичних осіб паспортом громадянина України у формі книжечки, роботи з паперовими архівами на сьогодні є першочерговим завданням ДМС, що здійснюється шляхом унесення змін до законодавства України та вдосконалення (з метою унеможливлення використання паперових документів у злочинних цілях) процедури ідентифікації та верифікації громадян під час оформлення паспорта громадянина України у формі картки засобами Єдиного державного демографічного реєстру та відповідно наповнення Єдиного державного демографічного реєстру інформацією про особу тощо». 

При цьому відповідно до пункту 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» визначено, що документи, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом строку, на який вони видані, а саме паспорти громадян України, у які громадяни України в установленому законодавством України порядку вклеїли нові фотокартки після досягнення ними 25 – або 45-річного віку. Порядок вилучення, повернення державі, визнання недійсним, обміну паспорта громадянина України у формі книжечки на паспорт громадянина України у формі картки, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, а також знищення паспорта встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Отже, наразі процедура обміну паспорта-книжечки не передбачена обов’язковою законодавством, а лише за власним бажанням. Проте, у разі прийняття згаданого законопроекту, з’являться відповідно положення, якими будуть передбачені випадки неодмінної заміни.

Ключові слова: паспорт, ID-картка, громадянин України, заміна паспорта.

Автор: Дадикіна Ксенія

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

376 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *