Що таке недержавна пенсія?

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає дві системи  пенсійного забезпечення в Україні: систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, систему накопичувального пенсійного забезпечення. З першою, системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, ми знайомі ще з дитинства з розповідей своїх бабусь та дідусів. Потім, ми зустрічаємося з нею напряму під час вибору механізму свого майбутнього пенсійного забезпечення. Саме тоді перед нами і постає питання: «Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є єдиним дієвим і ефективним варіантом забезпечити собі безбідну старість?». Можемо сказати з упевненістю, що це не так, і причина – система накопичувального пенсійного забезпечення, якщо коротко – недержавна пенсія.

В чому ж полягає її сутність? Для того, щоб дати відповідь на це питання, варто звернутися до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Фактично недержавна пенсія є пенсійними виплатами, що одержує учасник недержавного пенсійного фонду на підставі укладеного пенсійного контракту.

Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. Істотними (обов’язковими) умовами цього контракту, відповідно до 56 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», є:

  • дані паспорта громадянина України вкладника фонду та реєстраційний номер його облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів), а у разі відсутності останнього – серія і номер паспорта вкладника чи іншого документа, визначеного Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  • дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця учасника фонду (для особи віком до 16 років – дані свідоцтва про народження) та реєстраційний номер його облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів), а у разі відсутності останнього – серія і номер паспорта учасника фонду чи іншого документа, визначеного Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  • посилання на обрану вкладником фонду пенсійну схему;
  • строк дії пенсійного контракту, умови його зміни та розірвання;
  • порядок розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;
  • права, обов’язки, відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів;
  • розмір пенсійних внесків та умови його зміни.

Інші умови у пенсійному контракті можуть бути врегульовані за згодою сторін (вкладника та недержавного пенсійного фонду).

Після укладення пенсійного контракту разом з примірником (копією) пенсійного контракту адміністратор повинен надати вкладнику та учаснику фонду: пам’ятку з роз’ясненнями основних положень пенсійного контракту; копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми; на вимогу вкладника або учасника – витяг з основних положень статуту або копію статуту пенсійного фонду.

Відповідно до пенсійного контракту, вкладник зобов’язується здійснювати пенсійні внески на користь учасника недержавного пенсійного фонду (учасником може бути і сам вкладник, тобто вкладник укладає контракт на свої користь). Ці кошти розміщуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника. Недержавний пенсійний фонд бере на себе зобов’язання здійснювати пенсійні виплати учаснику, на користь якого було укладено пенсійний контракт.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», пенсійні фонди можуть здійснювати такі види пенсійних виплат як пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата. Підставами для здійснення пенсійних виплат є:

1) досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до цього Закону;

2) визнання учасника фонду особою з інвалідністю;

3) медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду;

4) виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;

5) смерть учасника фонду.

Щодо досягнення учасником фонду пенсійного віку, то, відповідно до вище вказаного закону, такий пенсійний вік визначається за заявою учасника фонду. Він може бути меншим за пенсійний вік, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш як на 10 років, якщо інше не визначено законом. Також пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням. В даному випадку обмежень Закон не передбачає.

Варто також вказати, що пенсійні виплати з пенсійного фонду здійснюються незалежно від отримання виплати за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.

Що стосується різниці між пенсією на визначений строк та одноразовою пенсійною виплатою, то перша здійснюється за бажанням учасника фонду, який має право на отримання пенсійних виплат, відповідно до його заяви, або на вимогу учасника фонду, і розраховується, виходячи із строку не менш як десять років від початку здійснення першої виплати. Одноразова ж пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором на вимогу учасника фонду в разі:

1) медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду;

2) коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

3) виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України.

Також, пенсійна виплата здійснюється одноразово спадкоємцям учасника фонду адміністратором у випадку смерті учасника цього фонду.

Укладення пенсійного контракту з недержавним пенсійним фондом є ще одним ефективним способом заощадити кошти, для забезпечення себе у старості.

 

Автор: Повх Аліна

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в цій публікації думки необов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

242 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *