Змінити по-батькові буде можливо без втручання ЄСПЛ?

Чинне законодавство України досить вільно дозволяє громадянам змінювати власне ім’я і прізвище, що підтверджується положеннями ст. 295 Цивільного кодексу України. Однак при бажанні змінити по батькові на власний розсуд доводиться стикатися з прогалиною в законодавстві, оскільки така зміна можлива лише у разі зміни батьком власного імені, виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження або усиновлення. Наявність такої прогалини підтверджується рішенням Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у справі “Гарнага проти України” від 16 травня 2013 року, у якому суд визнав порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема права на повагу до свого приватного і сімейного життя. У згаданому рішенні заявниця звернулася до суду для оскарження відмови Відділу реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міського управління юстиції в зміні по батькові, чим вона хотіла підкреслити більш тісний родинний зв’язок з вітчимом. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій залишили її скаргу без задоволення, після чого жінка звернулася до ЄСПЛ і виграла у справі проти України.

Європейський суд з прав людини – досить дієвий метод захисту порушеного права, проте актуальною проблемою для України є необхідність внесення змін в національне законодавство для уникнення виникнення спорів на цій підставі. 15 листопада 2019 року до Верховної Ради України подано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові», який передбачає внесення змін до ст. 295 Цивільного кодексу України та ст. 149 Сімейного кодексу України. На сьогодні такий проект перебуває на опрацюванні в комітеті. 

Серед змін, що передбачаються законопроектом, можна виділити такі:

  • можливість зміни по батькові на власний розсуд особі, що досягла 16-річного віку
  • можливість зміни по батькові за згодою одного з батьків особі, яка досягла 14-річного віку (якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері)
  • при наявності заперечення одного із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

 

У пояснювальній записці до проекту закону зазначено те, що він спрямований на виконання рішення ЄСПЛ “Гарнага проти України”, про яке йшлося вище, та усунення прогалин в законодавстві у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина, які відповідно до ст. 21 Конституції України є невідчужуваними і непорушними.

Отже, проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові» є важливим кроком для приведення національного законодавства у сфері регулювання сімейного життя у виконання рішень Європейського суду з прав людини задля відновлення повного обсягу прав і свобод громадян України.

 

Автор: Благай Ія

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

295 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *