Щодо встановлення лічильників і всіх відомостей які потрібно знати про нього

Лічильник електричної енергії (лічильник) – засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювання та реєстрації кількості електричної енергії та, опціонально, величини електричної потужності, параметрів якості електричної енергії та безперервності її розподілу, інших фізичних параметрів електричної енергії в точці вимірювання;

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 14.03.2018  № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

2.3.1. На роздрібному ринку виробництво, передача, розподіл, постачання та споживання електричної енергії без розрахункових засобів комерційного обліку не допускається, крім випадків, передбачених цими Правилами та Кодексом комерційного обліку.

2.3.3. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами вимірювальної техніки для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) суміщеними з лічильником електричної енергії або окремими засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, забороняється, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

Розрахункові засоби вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, цих Правил та проектних рішень.

В даному випадку чітко вказано, що підключення електроустановки до електричної мережі без лічильника за загальним правилом заборонено, окрім деяких випадків.

2.3.4. Відповідальність за збереження і цілісність засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

Відповідальним за експлуатацію та технічний стан засобів (вузлів) вимірювальної техніки є їх власник.

Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових засобів вимірювальної техніки електричної енергії здійснюються постачальником послуг комерційного обліку за договором про надання послуг комерційного обліку, який укладається між споживачем та постачальником послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

2.3.5. Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових засобів вимірювальної техніки електричної енергії здійснюються їх власником господарським або підрядним способом або постачальником послуг комерційного обліку відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку, який укладається між споживачем та постачальником послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

Непланова заміна, ремонт розрахункових засобів вимірювальної техніки здійснюється постачальником послуг комерційного обліку за рахунок учасника роздрібного ринку, на вимогу (за ініціативою) якого здійснюється непланова заміна, ремонт розрахункового засобу вимірювальної техніки.

В даних пунктах вказано, що власник на несе відповідальність за схоронність електрообладнання. А в разі якщо прилади розташовані на території яка не належить користувачу цих приладів, відповідальність несе особа яка володіє відповідною територією. Розрахункові засоби належать на праві власності відповідному постачальнику енергії. Слід звернути увагу, що обслуговування і інші дії пов’язані з технічною підтримкою розрахункових засобів відбувається на підставі комерційного договору між споживачем і постачальником енергії, тому можна дійти висновку, що даний договір є обов’язковим, адже відсутність належного розрахункового засобу і його неналежна технічна відповідність є підставою для відмови у підключенні електроустановки до мережі. Отже, окрім договору про постачання електроенергії потрібно укладати також і договір про надання послуг комерційного обліку ( крім випадків коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи, до мереж якого приєднаний цей споживач).

Згідно до Постанови НКРЕКП від 14.03.2018  № 311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

Приєднання та підключення до електричних мереж Оператора Мережі (ОМ) електроустановок учасників ринку, а також передача та розподіл електричної енергії цими мережами та/або відпуск та отримання електричної енергії не дозволяється без улаштування вузола обліку електричної (ВОЕ) енергії, створення точок комерційного обліку (ТКО) та їх реєстрації в Датахаб адміністратора комерційного обліку (АКО)

1.2. Усі Точки Комерційного Обліку на ринку електричної енергії, відповідне обладнання Вузол Обліку Енергії та Автоматизована система  мають відповідати вимогам, визначеним у цьому Кодексі.

1.3. Параметризація лічильників електричної енергії для всіх Точок Комерційного Обліку на ринку електричної енергії виконується постачальника послуг комерційного обліку (ППКО) відповідно до вимог, встановлених  адміністратором комерційного обліку (АКО).

Даний пункт дублює вищезгадану постанову, що в разі відсутності розрахункового обладнання підключення не можливе.

В даній постанові також вказані функції які повинен виконувати постачальник електроенергії.

ТКОточка комерційного обліку – точка на комерційній межі розподілу електричної мережі або умовна точка, в якій відбувається зміна власника електричної енергії і до якої відносяться дані комерційного обліку електричної енергії, що використовуються для розрахунків на ринку електричної енергії;

ВОЕвузол обліку електричної енергії – сукупність обладнання та засобів вимірювальної техніки, змонтованих та з’єднаних між собою за встановленою схемою з метою забезпечення вимірювання та обліку електричної енергії в заданій точці вимірювання. Типовий ВОЕ складається з лічильника електричної енергії, трансформатора струму, трансформатора напруги, засобів захисту (автоматичні вимикачі або запобіжники), вторинних кіл струму і напруги та інших допоміжних засобів (тестового блока, перетворювачів імпульсів, блоків живлення тощо); характеристики складових ВОЕ мають бути достатніми для вимірювання електричної енергії з заданою періодичністю та похибкою;

АКОадміністратор комерційного обліку – юридична особа, яка забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку та є адміністратором цього Кодексу;

ППКОпостачальник послуг комерційного обліку електричної енергії – суб’єкт господарювання, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України “Про ринок електричної енергії” та цього Кодексу;

СПМсторона, приєднана до мережі – юридична або фізична особа (у тому числі фізична особа-підприємець), яка розподіляє, відпускає або споживає електричну енергію до/з електричних мереж через ТКО;

ЗВТзасоби вимірювальної техніки – засоби вимірювань, вимірювальні системи та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності;

ЗКОзасоби комерційного обліку електричної енергії – узагальнена назва засобів, які використовуються для здійснення комерційного обліку електричної енергії (засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, засоби та системи збору та обробки результатів вимірювання, формування, збереження та передачі даних комерційного обліку та керування даними тощо) як це визначено Кодексом;

ОДКОоператор даних комерційного обліку – функція (роль), яку виконує ППКО у процесі надання послуг (виконання робіт) із формування та керування даними, зокрема, їх обробки, перевірки, валідації, зберігання, архівування та передачі до АКО валідованих даних комерційного обліку;

Щодо розміщення лічильника.

Згідно до Постанови НКРЕКП від 14.03.2018  № 311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

Вимоги до місця встановлення ВОЕ визначаються відповідно до Правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ) та цього Кодексу.

Місце розміщення вузола обліку електричної енергії має бути захищеним від доступу сторонніх осіб, тварин, птахів, комах тощо, які можуть пошкодити обладнання, віддаленим від займистих матеріалів на відстань не менше 1,5 м в усіх напрямках, безпечним і доступним для проведення технічного обслуговування, ремонту та заміни обладнання, відповідати вимогам правил безпеки та інших відповідних нормативних документів.

Вузол обліку електричної енергії необхідно встановлювати таким чином, щоб була забезпечена можливість доступу до нього для цілей повірки засобів вимірювальної техніки, контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також контролю результатів вимірювання електричної енергії в такий спосіб і в таких межах, як це визначено законами України, цим Кодексом та іншими нормативними документами.

Відповідно до Правил улаштування електроустановок – Розрахункові Вимірювальні Комплекси потрібно встановлювати на межі поділу мережі за балансовою належністю або на визначеній межі експлуатаційної відповідальності.

межа балансової належності – точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування;

 

Автор: Коваль Владлен

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

597 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *