Порядок плати за надання послуги з центрального водовідведення

Плата за надані послуги вноситься споживачем відповідно до показань засобів обліку води або затверджених нормативів (норм) споживання на підставі платіжного документа (розрахункової книжки, платіжної квитанції тощо) або відповідно до умов договору на встановлення засобів обліку. У платіжному документі передбачаються графи для зазначення поточних і попередніх показань засобів обліку води, теплової енергії, різниці цих показань або затверджених нормативів (норм) споживання, тарифу на даний вид послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу.

У разі коли споживач відповідно до законодавства має пільги з оплати послуг, у договорі робиться відповідна позначка. При цьому дані про зазначену пільгу вносяться у договір між виконавцем та постачальником. У разі отримання права на пільги споживач подає виконавцю письмову заяву та документи, що його підтверджують. Оплата за послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання документів, що підтверджують право на пільгу. У разі встановлення квартирних засобів обліку їх показання розподіляються пропорційно кількості мешканців квартири. Пільги споживачам з оплати послуг надаються на частку, отриману після такого розподілу, за фактичними витратами, але не вище нормативів (норм) споживання, визначених законодавством.

За несвоєчасну оплату послуг споживач сплачує пеню в установлених законом та договором розмірах. У разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець здійснює перерахунок розміру плати за фактично надані послуги згідно з додатком до цих Правил та виплачує споживачеві компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Права та обов’язки споживача

Звичайно, при користуванні послугами з центрального водовідведення, споживач має ряд прав, які він може реалізувати та обов’язків, які він зобов’язаний виконувати. До таких прав споживача належать:

 • одержання послуг, що повинні відповідати вимогам актів законодавства, нормативних документів і договору;

 

 • відшкодування в повному обсязі збитків, завданих його майну, житловому приміщенню, та шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання послуг відповідно до законодавства;

 

 • несплату вартості послуг, не наданих понад термін, установлений договором, та одержання неустойки (пені), врахування її під час чергової оплати за послуги. При цьому припинення оплати не звільняє виконавця від обов’язку усунення недоліків (або вжиття заходів до їх усунення), які спричинили перерви у наданні послуг, та відшкодування завданих збитків і заподіяної шкоди;

 

 • усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом терміну, встановленого договором;

 

 • зменшення розміру плати за надані послуги у разі зниження їх якості в порядку, визначеному договором;

 

 • несплату вартості ненаданих послуг з холодного і гарячого водопостачання та водовідведення за період тимчасової відсутності споживача та членів його сім’ї;

 

 • перевірку якості послуг, що надаються, кількості наданих послуг та їх вартості. Витрати, пов’язані з перевіркою, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

Поряд з правами споживача, знайшли своє місце і обов’яки, які покладені на споживача на час отримання житлово – комунальних послуг. До них належить:

 • своєчасно, в установлений договором термін, оплачувати надані послуги (у разі наявності засобів поквартирного обліку холодної і гарячої води – щомісячно знімати їх показання та сплачувати вартість надання послуг за цими показаннями і встановленими тарифами);

 

 • повідомляти виконавця про всіх осіб, які тимчасово проживають у квартирі (приватному будинку) більше одного місяця на рік, а також про всі зміни у стані підсобного господарства та санітарно-технічного обладнання протягом місяця;

 

 • раціонально використовувати воду, дбайливо користуватися санітарно-технічним обладнанням квартири;

 

 • за власний рахунок ремонтувати та замінювати у квартирі (приватному будинку) санітарно-технічні прилади і пристрої, що вийшли з ладу з його вини (через невідповідну експлуатацію, механічне пошкодження тощо);

 

 • допускати у квартиру (приватний будинок) та інші зайняті ним приміщення працівників виконавця послуг або підприємств водопостачання та водовідведення за наявності у них відповідного посвідчення;

 

 • для ліквідації аварій – цілодобово;

 

 • для усунення порушень, несправностей санітарно-технічного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних оглядів – згідно з умовами договору;

 

 • виконувати правила користування житловими будинками і житловими приміщеннями та правила експлуатації і користування внутрішньобудинковими (квартирними) системами водо-, теплопостачання і водовідведення та умови договору.

Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

 

Автор: Дмитренко Юлія

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

333 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *