Нова позиція Верховного суду!

🗯 Всім вдалого дня та продуктивного тижня! Читайте нову правову позицію Верховного Суду! 

⚫️ Вирішено питання сплати боргу за комунальними платежами попередніх власників. Велика Палата стала на бік споживачів.

Порядок укладання договору про постачання електричної енергії передбачено у пунктах 5.1−5.4 ПКЕЕ.
Договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов’язків сторін.
Споживання електричної енергії без договору не допускається.
Ініціатором укладення відповідного договору може бути будь-яка із сторін такого договору.
Згідно з пунктом 6.18 Правилами користування електричною енергією, затвердженою Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (далі – ПКЕЕ) у разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією споживач зобов’язаний повідомити постачальника електричної енергії та (у разі наявності відповідного договору) електропередавальну організацію здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією включно.
З новим споживачем укладаються договори відповідно до вимог законодавства України, зокрема цих Правил та нормативно-технічних документів, після розірвання договорів зі споживачем, який звільняє приміщення.
Тобто зобов’язання з розірвання договору про постачання електричної енергії з попереднім споживачем покладені на сторони такого договору і новий власник, який виявив бажання стати споживачем електричної енергії, не наділений ні повноваженнями вчиняти дії, направлені на розірвання договору про постачання електричної енергії, стороною якого він не був, ні нести будь-яких обов’язків у правовідносинах, які виникли між іншими суб’єктами.
З повним текстом постанови Великої Палати Верховного Суду у справі № 757/45133/15-ц від 8 травня 2018 року можна ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74218787.

🔵Окрема думка студента-клініциста:
Скочинська Христина, 3 курс:
«Ставши на цю позицію Верховний Суд, куруючись принципом справедливості, зазначив, що особа має сплачувати за зобов’язаннями в яких вона була стороною. Досить цікаво, що великий масив справ розглядався судами нижчих інстанцій саме по цьому питанню, і практика застосування норм була різною, що порушувало принцип правової визначеності. Тому ВП ВС творить єдину практику, що забезпечує реалізацію принципу Верховенство права. І саме така позиція є правильною, тому що борги в першу чергу мають сплачуватися тією особою, з чиєї вини вони виникли, якщо інше не передбачене договором або Законом.»

#в_ногу_з_практикою #нашновийпроект #практикавс #новіпозиції#нашідумки

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

683 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *