Визнання спадщини відумерлою

Із судової практики вбачається, що досить часто, після смерті особи залишається майно, яке ніхто не успадковує із тих чи інших причин. Це може бути як звичайна відмова від прийняття спадку, так і усунення спадкоємців від їх права на спадок. Однак, варто наголосити, що в такому випадку майно не зникає і може перейти у власність територіальної громади як відумерла спадщина в порядку, визначеному ст. 1277 Цивільного кодексу України.

Відумерла спадщина – це майно померлого, що не переходить до його спадкоємців, яке суд визнає відумерлим за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини або іншими суб’єктами передбаченими в законодавстві.

Відповідно до ст. 1277 Цивільного Кодексу України(далі – ЦК) – У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно – за його місцезнаходженням, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Тобто, спадщину можна визнати відумерлою в разі наявності таких підстав:

  • Усунено спадкоємців від права на спадкування;

 

  • Відсутність спадкоємців за законом і за заповітом;

 

  • Відмова від прийняття спадщини спадкоємцями;

 

  • Неприйнятя спадкоємцями спадщини.

 

У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.

Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення – власниками або користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Тобто в даному випадку із заявою до суду про визнання спадщини відумерлою можуть звернутися суб’єкти передбачені в ст. 1277 ЦК, а саме орган місцевого самоврядування який має обов’язок здійснювати такі дії, також кредитор спадкодавця, власники або користувачі суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Проте, дані суб’єкти можуть звернутися до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою тільки після спливу 1 року з часу відкриття спадщинич.2 ст.1277 ЦК.

Також слід зазначити про суб’єкта який також має право звертатися до суду про визнання спадщини відумерлою, але не зазначений у ст. 1277 ЦК. Таким суб’єктом є прокурор який діє згідно із Законом України «Про прокуратуру»(далі – Закон) в якому вказано, що прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу – ч.1 ст 23 Закону. Але тут слід звернути увагу на те, що прокурор може подавати заяву до суду про визнання спадщини відумерлою тільки в інтересах органу місцевого самоврядування і тільки в тих випадках якщо орган місцевого самоврядування не виконує обов’язок передбачений ч.1 ст. 1277 ЦК. В інших випадках прокурор не може самостійно у власних інтересах звертатися до суду про визнання спадщини відумерлою.

 

Автор: Коваль Владлен

 

 

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

1 459 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *