Оголошення про V Всеукраїнську науково-практичну конференцію

Організатор заходу:

Юридична клініка Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Формат заходу: Очна або заочна участь у конференції.

Дата проведення: 22 квітня 2017 року

Місце проведення: м. Харків  

За результатами проведення конференції будуть опубліковані збірки тез доповідей з присвоєнням коду ISBN. Учасники конференції отримують сертифікати, які засвідчують їх участь. Сертифікати видаються лише тим учасникам, що брали участь у очному проведенні конференції.

Напрями конференції:

 • Історії держави і права України та зарубіжних країн;
 • теорії права та держави;
 • адміністративного права та процесу, адміністративної діяльності, митного права;
 • господарського права та процесу, торгового права, економічної теорії;
 • державного будівництва, муніципального права;
 • екологічного права, земельного та аграрного права;
 • конституційного права та процесу;
 • криміналістики;
 • кримінології та кримінально-виконавчого права, правової статистики, юридичної психології та психіатрії, судової медицини;
 • кримінального права і процесу, оперативно-розшукової діяльності;
 • логіки та юридичної аргументації, ораторського мистецтва та судових дебатів;
 • міжнародного права та права Європейського Союзу, гуманітарного права;
 • соціології та політології;
 • трудового права та права соціального забезпечення;
 • філософії;
 • фінансового права, податкового права;
 • цивільного права та цивільного процесу, корпоративного права;
 • судоустрій, прокуратура та адвокатура;
 • інші галузі та підгалузі права.

Участь у заході:

До участі запрошуються студенти юридичних факультетів та ВНЗ, суміжних із правовими спеціальностями, вчені, практикуючі юристи.

Для участі у заході необхідно:

 1. Заповнити авторську картку для участі у конференції

(Форма додається. Заповнюйте картку дуже уважно!)

 1. Сплатити організаційний внесок  у розмірі: (150 грн.) на рахунок:

банк одержувач «ПРИВАТБАНК», отримувач: Замковий Володимир Леонідович. Номер картки: 4149 4978 7041 4242

 Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез доповідей, сертифікату, що засвідчує участь у конференції, проведення конференції.

 1. Надіслати до 16.04.2017 р. на електронну пошту організаційного комітету

1) тези доповіді (українською або англійською мовами). Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити слово «тези» (Петренко П.П._тези);

2) авторську картку.Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити слова «авторська картка» (Петренко П.П._авторська картка). Форма авторської картки додається в кінці документа;

3) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску. Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити слово «квитанція» (Петренко П.П._квитанція);

БУДЬТЕ УВАЖНІ ПРИ ВІДПРАВЦІ ФАЙЛІВ (інколи учасники забувають надсилати один або декілька документів, або взагалі відправляють лист без вкладених файлів).

Вимоги до тез доповіді:

Обсяг до 3 сторінок включно. Кожна додаткова сторінка після 3 – 30 грн.

Формат: А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файла з розширенням (.doс) або (.docx);

шрифт – Times New Roman; кегль (розмір шрифту) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля – по 20 мм; абзаци – 10 мм.

1 рядок – ПІБ (повністю),

вирівнювання – по правому краю, шрифт – напівжирний курсив;

2 рядок – посада та повна назва навчального закладу або місця роботи

вирівнювання – по правому краю, шрифт – звичайний;

3 рядок – факультет, курс, група

4 рядок – назва тез доповіді

вирівнювання – по центру, шрифт – напівжирний, всі прописні;

5 рядок і далі – текст тез доповідей

вирівнювання тексту – по ширині, шрифт – звичайний;

Окремі елементи тексту можуть бути виділені напівжирним шрифтом або курсивом для кращого розпізнавального ефекту. Підкреслення у тексті не допускається. Текст може містити графіки, схеми, діаграми тощо.

Тези мають бути перевірені та завірені підписом наукового керівника. Особи з науковим ступенем у галузі права можуть завірити текст матеріалів власним підписом.

Зразок оформлення тез доповідей:

 

Петренко Петро Петрович,

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого,

ІПКОП, 4 курс, 5 група

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІН’ЮСТУ

Текст тез доповідей

 

Науковий керівник:к. ю. н., доцент Іваненко І. І.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відмови у допуску тез доповіді до участі у конференції у випадку, якщо вони не відповідають темі конференції, або вимогам до оформлення, а також  за інших обставин без пояснення причини відмови.

Оргкомітет не розміщує учасників.

Надсилаючи матеріали тез на конференцію Ви даєте згоду на зберігання та обробку Ваших персональних даних, відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».

 

Фінансові аспекти:

(включаючи друк збірки тез) становить 150 грн.

Координати оргкомітету:

М. Харків, вул. Пушкінська, 106, ауд. 104.

Замковий Володимир Леонідович (095-762-24-88)

www.facebook.com/legalclinic.nlu.edu.ua

Електронна пошта: legalclinicconference@gmail.com

Зразок оформлення авторської довідки:

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

 

Відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

(заповнюється у разі відсутності наукового ступеня у автора)

 

Місце роботи (навчання)

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса (у разі необхідності доставки Новою Поштою вказати місто та відділення, а також ім’я та номер телефона отримувача)

 

Напрямок конференції (галузь або підгалузь права), в рамках якого існує тема доповіді

 

Тема доповіді

 

Бажання брати участь очно/заочно (вказати потрібне)

 

Потреба у збірнику: так, потребую/ні, не потребую.

 

 

Замковий Володимир

Автор : Замковий Володимир

2 521 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *