Секція цивільного права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Токарь Яна Олександрівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, здобувач каф. цивільного права № 1   ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ   На сьогодні, в Україні проводиться низка реформ у різних напрямах державної політики, але для кожного громадянина важливе місце посідає реформа охорони здоров’я. Тому розглянемо зарубіжний досвід медичного страхування, […]

Читати далі

Секція фінансового права та податкового права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Жданюк Назарій Володимирович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ІПКЮ, 5 курс, 23 група   Проблемні аспекти притягнення до фінансової та кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків в контексті практики Європейського суду з прав людини   Відповідно до ст. 212 Кримінального кодексу України (далі – КК України) умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових […]

Читати далі

Секція трудового права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

  Бущенко Петро Аркадійович, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого   ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ОПЛАТА ПРАЦІ» ТА «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» В ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ   Правове регулювання оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах з власниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності й видів господарювання, а також з […]

Читати далі

Секція теорії держави і права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Болдова Світлана Сергіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ІПКОЮ, 1 курс, 5 група   ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ   Принцип верховенства права, що зародився у Великій Британії, і поняття «правова держава», що походить з Німеччини, наразі є не лише найважливішими дискусійними питання правників-теоретиків, але і практиків. У звʼязку із введенням принципу […]

Читати далі

Секція міжнародного права та права Європейського Союзу, гуманітарного права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Дейнека Віолета Сергіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ІПКОП, 5 курс, 23 група   ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БАЗОВИХ ЦІННОСТЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ   Європа, на сьогодні, розглядається більше не як географічна,а як ціннісна спільнота, оскільки європейські цінності є підвалинами ліберально-демократичних інститутів західноєвропейського простору. Стрижнем європейських цінностей виступають фундаментальні ліберальні права та свободи людини, правова […]

Читати далі

Секція кримінології та кримінально-виконавчого права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Андрущенко Ганна Юріївна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ІПКЮ, 5 курс, 24 група   ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ   На сьогодні громадський контроль за дотриманням прав і законних інтересів осіб, що відбувають покарання у місцях позбавлення волі існує задля забезпечення загальної конституційної мети: визнання людини найвищою […]

Читати далі

Секція кримінального права і процесу, оперативно-розшукової діяльності V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Кулик Катерина Дмитрівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права   ЩОДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ   Кожен історичний період існування соціуму характеризується певними ціннісними орієнтирами, пануючими правилами і нормами, особливостями світосприйняття, зокрема, це стосується і поглядів на визначення того, що вважати розпусними діями щодо неповнолітніх. […]

Читати далі

Секція конституційного права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Парасоткін Олександр Сергійович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Господарсько-правовий факультет, 4 курс 8 група   КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ САМООБОРОНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНОГО РІВНЯ СУСПІЛЬСТВА   Перехід від планової до ринкової економіки призвів до  появи повноцінної приватної власності. Повстала проблема її захисту не лише за допомогою певних юридичних процедур, але […]

Читати далі

Секція історії держави і права України та зарубіжних країн V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Жук Аліна Вадимівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ІПКЮ, 1 курс, 14 група   ПОЛІТИКА УЦР У 1917-1918 РР.: СПРОБА ЗБУДУВАТИ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНУ ЧИ СОЦІАЛІСТИЧНУ ДЕРЖАВУ?   Дане питання є досить актуальним у наш час, оскільки у період активних інтеграційних процесів та у зв’язку з потребою перебудови національної правової системи відповідно до європейських стандартів права […]

Читати далі

Секція екологічного права V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Замковий Володимир Леонідович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ІПКЮ, 4 курс, 14 група   Місце і роль екологічних прав у категорії  прав людини   Ідея «екологічних прав людини» не є новою. На багатьох міжнародних коференціях, починаючи з Стокгольмської конференції ООН 1972 року, говорили про це. Близько 60 країн мають конституції або закони, призначені для […]

Читати далі