in dubio pro tributario

Досить важливе значення в розбудові правової та демократичної держави відіграє принцип in dubio pro tributario (лат. – до платника з повагою). Сплата податків задовольняє інтерес держави та самих платників (вдосконалення та нормальне функціонування сфери правопорядку, охорони здоров’я, соціального захисту, освіти тощо). Проте виникають неоднозначні ситуації, які потребують правильного розуміння та врегулювання у подальшому. При виникненні проблемних ситуацій і має застосовуватися принцип in dubio pro tributario. Зважаючи на випадки низької якості нормотворчої діяльності, правило вирішення сумнівів на користь платника податків (тобто принцип in dubio pro tributario) набуло надважливого практичного значення. Як ми розуміємо, належне застосування цього принципу забезпечує реалізацію однієї з ознак верховенства права — правової визначеності. Саме можливість платника податків чітко розуміти та передбачати правові наслідки вчинюваних дій має фундаментальне значення для правильності його застосування.

Даний принцип закріплений у підпункті 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Податкового Кодексу України, в якому зазначено, що презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

Що стосується міжнародної практики, то ЄСПЛ сформував даний принцип у справах «Сєрков проти України» (п. 43, заява №39766/05) В п.43 рішення «Сєрков проти України» ЄСПЛ чітко вказує на необхідність практичного застосування принципу in dubio pro tributario: «… Суд не може не брати до уваги вимоги ст.4.4.1 закону про погашення зобов’язань платників податків, який передбачає : якщо норма закону чи іншого нормативного акта, виданого на підставі закону, або норми різних законів чи нормативних актів дозволяють неоднозначне або множинне тлумачення прав і обов’язків платників податків і органу контролю, то рішення приймається на користь платника податків. Однак в цій справі державні органи вибрали менш сприятливе для платників податків тлумачення національного законодавства, що призвело до стягнення ПДВ з заявника та «Щокін проти України» (п. 57, заяви №23759/03 та №37943/06) З цього ЄСПЛ робить висновок, що «втручання в майнові права заявника було незаконним в контексті ст.1 Протоколу. Відповідно, Суд постановив, що мало місце порушення цього положення »(п.44).Практика Верховного Суду у податкових спорах є однією з найяскравіших та найдинамічніших. Зокрема, постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі №826/18755/15 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/76381181) є наявним прикладом застосування даного принципу.  Суд вказав, що, враховуючи викладене, касаційний суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про те, що при одночасному регулюванні спірних правовідносин положеннями підрозділу 9-1 розділу ХХ «Перехідні положення» та статті 263 ПК України, які по різному встановлюють ставку податку за користування надрами, застосуванню підлягають положення статті 263 ПК України, які є більш сприятливими для платника податків. В даній постанові суд послався на відому нам справу «Щокін проти України» та вказав, що У вказаному рішенні ЄСПЛ, з посиланням на закріплений в законодавстві України принцип in dubio pro tributario, зазначив, що органи державної влади віддали перевагу найменш сприятливому тлумаченню національного законодавства, що призвело до накладення на заявника додаткових зобов’язань зі сплати податку. У зв’язку із наведеним дійшов висновку про те, що втручання в майнові права заявника було незаконним у контексті статті 1 Першого протоколу.

Отже, ми бачимо, що принцип in dubio pro tributario має обов’язково братися до уваги та застосовуватися судами при вирішенні податквих спорів, для найбільш ефективного та справедливого вирішення питань у сфері оподаткування.

 

Автор: Клочко Максим

Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

102 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *