Реструктуризація як спосіб позбутися боргу за газопостачання без суду

Боржник може врегулювати питання заборгованості на будь-якому етапі. Тому, якщо на боржника не було подано в суд, він може скористатися правом на реструктуризацію. Так, відповідно до Закону України  «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної  плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» заборгованість з плати за газопостачання реструктуризується на термін до 60 місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату реструктуризації. Відповідно до ст.1 вказаного закону для реструктуризації заборгованості громадяни укладають з підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за газопостачання. «Порядок погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги» п.5 встановлює, що для укладення договору громадянин подає до  комісії:

довідку про склад сім’ї;

довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї, зареєстрованих в житловому приміщенні;

заяву про реструктуризацію заборгованості по газопостачанню

для непрацюючих  членів  сім’ї  працездатного віку подаються документи про причину тимчасової незайнятості.

Погашення заборгованості у порядку реструктуризації діє наступним шляхом: так загальна сума платежів, що вносяться громадянами на оплату як поточних платежів так і платежів по погашенню реструктуризованої заборгованості, не повинна перевищувати 25 відсотків доходів, що визначаються при нарахуванні субсидій для працюючих  громадян, і 20 відсотків – для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги. У випадках, коли доходів громадян не вистачає для погашення заборгованості, практикується можливість подання заяви про продовження терміну дії договору про реструктуризацію.

Однак, разом з цим діє механізм контролю за своєчасністю виплати за послугу постачання газу, що визначений ст.3 Законом «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» нараховується пеня за кожний день прострочення, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу, за умови відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендії тощо. Згідно ч. 2 ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Інфляційне нарахування на суму боргу за порушення боржником грошового зобов’язання, вираженого в національній валюті та трьох відсотків річних від простроченої суми полягає у відшкодуванні матеріальних витрат кредитора від знецінення грошових коштів у наслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за неправомірне користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, тому ці кошти нараховуються незалежно від сплати ним неустойки (пені) за невиконання або неналежне виконання зобов’язання. Таку правову позицію щодо нарахування штрафних санкцій висловив Верховний Суд України у постанові від 30 жовтня 2013 року по справі № 6-59цс13.

Чи можливо зменшити суму заборгованості?

Українське законодавство передбачає право боржника на захист своїх прав і інтересів, зокрема, у нього є можливість знизити розмір плати за комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, а також зниження їх якості, в тому числі за газопостачання. (п. 2 ч. 1 ст. 19 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). При виникненні спору з постачальником послуги, зменшити суму боргу можна через суд, підтвердивши свої заперечення доказами, які будуть свідчити про безпідставність стягнення заборгованості. Підтвердженням ненадання або неналежного надання послуг з газопостачання є:

  • акт-претензія, підписаний представником виконавця. У разі неявки посадової особи компанії або її відмови підписати акт, претензія вважається належним чином оформленою, якщо її підпише не менше двох сусідів;
  • копія скарг, відправлених підприємству;
  • письмова відповідь постачальника газових послуг;
  • квитанції про оплату газу.

 

Автор: Заїка Анастасія

Рудковська Мирослава

Автор : Рудковська Мирослава

343 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *