Порядок створення та позитивні риси особистого селянського господарства

Якщо ви бажаєте займатися виробництвом сільськогосподарської продукції для особистого вжитку(задоволення особистих потреб), але не можете знайти найбільш зручну форму здійснення такої діяльності, пропонуємо знайомитися з одним з видів сільськогосподарської діяльності, його особливостями та позитивними рисами.

Відповідно до Закону України «Про особисте селянське господарство» особисте селянське господарство – це господарська діяльність, яка  проводиться без створення  юридичної  особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах  і  спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

Таким чином, особисте селянське господарство не є підприємницькою діяльністю (тобто існує без мети отримання прибутку), однак існує можливість продажу надлишків продукції на ринках або іншим фізичним, юридичним особам.

Крім того  брати участь в особистім селянському господарстві мають право лише особи, яка перебувають в сімейних ( батько, мати, дитина) чи родинних (тітка, брати, сестри тощо).

Така діяльність не потребує створення юридичної особи. У даному випадку необхідно лише стати на облік в місцевій раді за місцем розташування земельної ділянки. Протягом року сільська, селищна, міська рада систематично здійснюють відповідні записи про зміни,  що відбуваються у веденні особистого селянського господарства: зміни членства в особистому селянському господарстві, зміни в складі та розмірах площ земельної ділянки/ділянок, їхньої оренди тощо, із зазначенням дати і причини змін  та за потреби з посиланням на документи, що засвідчують ці зміни.

Діяльність з ведення цього виду господарської діяльності може бути як основною так і додатковою, що є  зручним для особи, яка вже має постійну роботу та не бажає повністю відмовлятися від неї.  Члени особистих селянських  господарств  беруть  участь  у загальнообов'язковому   державному соціальному страхуванні  на добровільних засадах у порядку, встановленому законом.

За відсутності спеціальних знань суб’єкт господарювання має право отримати  дорадчі послуги з організації, планування, здійснення сільськогосподарської діяльності, в тому числі за рахунок державного або місцевого бюджету.

Особа, яка здійснює особисте селянське господарство має право на отримання у власність чи користування земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Відповідно до Земельного кодексу України  земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам України і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок.

Законодавством передбачений порядок безоплатного отримання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у розмірі до 2 ГА.

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами передбачений у ст. 118 Земельного кодексу України:

1. Заява до місцевого органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її  орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). Законодавством заборонено вимагати додаткові документи при прийнятті заяви.

2. Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. Орган дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Розмір земельної  ділянки особистого селянського господарства  може бути збільшений у разі отримання  в  натурі  (на  місцевості) земельної  частки  (паю)  та  її  спадкування  членами  особистого селянського господарства відповідно до закону.

Таким чином, особисте селянське господарство як вид господарської діяльності має ряд позитивних рис, що надають можливість особам, які не мають спеціальної освіти ефективно займатися вирощуванням сільськогосподарської продукції.

Завадська Ангеліна

Автор : Завадська Ангеліна

2 690 переглядів

0 коментарів

Залиш коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *